Adra by Trintech Financial Close Management Software
Financial Close EMEA leader badge Financial Close Leader Winter Badge

Adra Suite – Programvare for automatisk periodeavslutning

Modulene i Adra Suite jobber sammen for å automatisere og strømlinjeforme arbeidet, forbedre nøyaktigheten, og redusere risikoen – altså gi bedre styring av hele periodeavslutningen. Suiten kan integreres sømløst med flere økonomi- og ERP-systemer, og lar deg gjennomføre periodeavslutningen raskere og tryggere.

Moderniser periodeavslutningene med Adra fra Trintech

Styring av månedsavslutningen kan være utfordrene: Mange systemer, lite tid til å avstemme, og ingen klar vei fremover. Med Adra kan dette være annerledes. Ved å automatisere avstemmingsoppgaver får økonomi- og regnskapsavdelingen mer tid til å fokusere på det som virkelig er viktig i bedriften. Med Adra får du én sentral plattform som løsning for automatisk periodeavslutning. Det gir deg mange fordeler, uansett hvor du er på reisen mot automatisering.

0%

Reduksjon i tid brukt til å avstemme transaksjoner

0%

Reduksjon i tid brukt på bank-avstemminger

0%

Reduksjon i tid for å avslutte regnskapsperioden

Slik fungerer Adra Suite

I denne videoen gir vi deg en kort intro til hvordan hver modul i Adra Suite fungerer og jobber sammen for å effektivisere prosessene for regnskaps- og økonomiavdelinger.

Modulene i Adra Suite

Alle Adra-produktene finnes som enkeltstående moduler eller som en suite, og sikrer at du kan automatisere periodeavslutningen direkte fra de eksisterende systemene dine. Intelligent innsikt lar deg avslutte raskere og tryggere enn før. Adra har løsninger på de største utfordringene dine; fra transaksjonsavstemming og styring av arbeidsflyt til avstemming av balansen.

Transaksjonsavstemming med Adra Matcher

Automatisert transaksjonsavstemming med Adra Matcher lar regnskapsteamet ditt fokusere på andre oppgaver.

Avstem transaksjoner fra bankutskrifter, kredittkortutskrifter, butikk, forhandler, tredjeparts leveringstjenester, og andre eksterne kilder på en brøkdel av tiden det tar å gjøre det manuelt. Adra Matcher kan lese data i råformat, og du sparer tiden som trengs for å rense informasjonen i regnearkene. Med automatisert transaksjonsavtemming kan brukere raskt sette opp scenarioer og bruke intelligente regler for automatisk gjennomgang av avstemminger. Dette sørger for at du får færre transaksjoner å sjekke, slik at teamet ditt kan kvalitetssikre og dokumentere unntakene, slik at åpne transaksjoner kan håndteres raskere.

Transaction matching software for a more efficient financial close management process

Balanseavstemming med Adra Balancer

Avstemte transaksjoner integreres sømløst inn i balanseavstemmingen via Adra Balancer.

Slipp unna repetativt arbeid i balanseprosessen og foreta periodeavslutningen raskt, nøyaktig og enkelt. Ved å strømlinjeforme oppgavene spares tid som kan brukes til viktigere formål. Avstem kontoer automatisk basert på justerbare grenseverdier, og få bedre oversikt over arbeidsflytene dine og skaff de dataene du trenger for å forbedre den ved å sentralisere dataen til én plattform.

Account reconciliation software

Oppgavestyring med Adra Task Manager

Adra Task Manager gir sentraliserte sjekklister og dokumenter for bedre oversikt og kontroll av hele periodeavslutningsprosessen.

Adra Task Manager leverer alt du trenger for å styre månedsavslutningen – fra sjekklister til oppgavebiblioteker og statusoppdateringer. Sjekklister gjør at alle i regnskapsteamet forstår rollen sin, noe som fjerner unødig forvirring og behovet for tidsslukende telefoner og møter. Innebygd atskilling av plikter og sterkere internkontroll betyr at du trygt kan delegere jobber, og omfordele dem etter behov for å unngå tomrom og flaskehalser.

Financial Close Task Management Software

Rapportering og analyse med Adra Analytics

Adra Analytics gir skreddersydde rapporter og dashbord som viser både gevinster og muligheter for forbedringer.

Fokuser på de nødvendige detaljene, eller ta inn det store bildet for månedsavslutningen og hvordan den påvirker økonomien til bedriften. Spor alle aktivitetene i én periode, eller flere. Se på avslutningsoppgavene, avstemminger og informasjon som påvirker avslutningen i verktøyet du liker, med ferdig konfigurerte og justerbare rapporter i verktøy som Power BI, Excel eller Tableau.

Two people looking at a graph on a computer screen

Relatert innhold