Graphic of finance departments being connected

Programvare for automatisk periodeavslutning

Modulene i Adra-suiten jobber sammen for å automatisere og strømlinjeforme arbeidet, forbedre nøyaktigheten, og redusere risikoen – altså gi bedre styring av hele periodeavslutningen. Suiten kan integreres sømløst med flere økonomi- og ERP-systemer, og lar deg gjennomføre periodeavslutningen raskere og tryggere.

Moderniser periodeavslutningene med Adra-løsningene fra Trintech

Styring av månedsavslutningen er litt som å løse en labyrint: Mange systemer, lite tid til å avstemme dem, og ingen klar vei framover. Med Adra vet vi at dette kan være annerledes. Ved å automatisere avstemmingsoppgaver får dere mer tid til å fokusere på det som virkelig er viktig i bedriften. Med Adra by Trintech, får du én sentral plattform som løsning for automatisk periodeavslutning. Det gir deg mange fordeler, uansett hvor du er på reisen mot automatisering.

0%

Reduksjon i tid brukt til å avstemme transaksjoner

0%

Reduksjon i tid brukt på bank-avstemminger

0%

Reduksjon i tid for å avslutte regnskapsperioden

Slik fungerer Adra Suite

I denne videoen gir vi deg en kort intro til hvordan hver modul i Adra Suite fungerer og jobber sammen for å effektivisere prosessene for regnskaps- og økonomiavdelinger.

Modulene

Alle Adra-produktene finnes som enkeltstående moduler eller som en suite, og sikrer at du kan automatisere periodeavslutningen direkte fra de eksisterende systemene dine. Intelligent innsikt lar deg avslutte raskere og tryggere enn før. Adra har løsninger på de største utfordringene dine; fra transaksjonsavstemming og styring av arbeidsflyt til avstemming av balansen.

Transaksjonsavstemming med Adra Matcher

Automatisert transaksjonsavstemming med Adra Matcher lar regnskapsteamet ditt fokusere på andre oppgaver.

Avstem transaksjoner fra bankutskrifter, kredittkortutskrifter, butikk, forhandler, tredjeparts leveringstjenester, og andre eksterne kilder på en brøkdel av tiden det tar å gjøre det manuelt. Adra Matcher kan lese data i råformat, og du sparer tiden som trengs for å rense informasjonen i regnearkene. Med automatisert transaksjonsavtemming kan brukere raskt sette opp scenarioer og bruke intelligente regler for automatisk gjennomgang av avstemminger. Dette sørger for at du får færre transaksjoner å sjekke, slik at teamet ditt kan kvalitetssikre og dokumentere unntakene, slik at åpne transaksjoner kan håndteres raskere.

People automating their transaction matching for a more efficient financial close

Balanseavstemming med Adra Balancer

Avstemte transaksjoner integreres sømløst inn i balanseavstemmingen via Adra Balancer.

Slipp unna repetativt arbeid i balanseprosessen og foreta periodeavslutningen raskt, nøyaktig og enkelt. Ved å strømlinjeforme oppgavene spares tid som kan brukes til viktigere formål. Avstem kontoer automatisk basert på justerbare grenseverdier, og få bedre oversikt over arbeidsflytene dine og skaff de dataene du trenger for å forbedre den ved å sentralisere dataen til én plattform.

People completing their account reconciliations

Oppgavestyring med Adra Task Manager

Adra Task Manager gir sentraliserte sjekklister og dokumenter for bedre oversikt og kontroll av hele periodeavslutningsprosessen.

Adra Task Manager leverer alt du trenger for å styre månedsavslutningen – fra sjekklister til oppgavebiblioteker og statusoppdateringer. Sjekklister gjør at alle i regnskapsteamet forstår rollen sin, noe som fjerner unødig forvirring og behovet for tidsslukende telefoner og møter. Innebygd atskilling av plikter og sterkere internkontroll betyr at du trygt kan delegere jobber, og omfordele dem etter behov for å unngå tomrom og flaskehalser.

Graphic showing people completing a checklist of tasks

Rapportering og analyse med Adra Analytics

Adra Analytics gir skreddersydde rapporter og dashbord som viser både gevinster og muligheter for forbedringer.

Fokuser på de nødvendige detaljene, eller ta inn det store bildet for månedsavslutningen og hvordan den påvirker økonomien til bedriften. Spor alle aktivitetene i én periode, eller flere. Se på avslutningsoppgavene, avstemminger og informasjon som påvirker avslutningen i verktøyet du liker, med ferdig konfigurerte og justerbare rapporter i verktøy som Power BI, Excel eller Tableau.

Two people looking at a graph on a computer screen