Slik fungerer Adra Suite

Video

I denne videoen gir vi deg en kort intro til hvordan hver modul i Adra Suite fungerer og jobber sammen for å effektivisere prosessene for regnskaps- og økonomiavdelinger.