Trintech partner team at an event talking to customers

Trintech-partner

For å sikre at våre kunder får tjenester levert med den høyeste kvaliteten foretar Trintech grundige utvelgelser av hvilke tjenesteleverandører som får bli med i vårt partnernettverk.

Our Partners Include:

Sterkere sammen

Vårt globale nettverk gir kundene våre tilgang til den fremste teknologien, ledende ekspertise og trygg rådgivning for å lykkes med digital endring. Styrken og kvaliteten i vårt partnernettverk skaper vekst, forretningsverdi og lavere driftskostnader for våre kunder over hele verden. Sammen med våre partnere tilbyr vi den fremste kompetansen når det kommer til periodeavslutning, fra både et strategisk og et teknologisk perspektiv. 

Slik jobber vi sammen med våre partnere

Våre samarbeid handler om hvordan vi kan løse våre kunders utfordringer på best mulig måte. Vårt globale partnernettverk hjelper fageksperter innen finans med å legge til rette for mer effektive og automatiserte periodeavslutninger. Vi investerer mye tid og ressurser for å ha det fremste økosystemet med trygge råd og den fremste teknologien for å hjelpe våre felles kunder med å lykkes bedre. Sammen skaper vi unike forretningsgevinster som gir økt verdi for økonomi- og regnskapsavdelinger.

Det skal være gøy å jobbe sammen

Som markedsleder og en G2 prisvinner innen programvare for periodeavslutning forstår vi verdien av god samhandling. Mange av våre prosjekt gjøres med vår kundes interne team og sammen med tilknyttede rådgivere og andre leverandører. Derfor er det viktig for oss at vi oppleves som en smidig og enkel partner. Alle kunder er like viktige. Vår holdning er at det er gøy å jobbe sammen når resultatene er lavere kostnader, mindre risiko og større effektivitet.

Skap vekst i din bedrift

Sammen utvikler vi smarte markedsføringsprogram som gir dere tilgang til mer strategiske prosjekt ute hos kundene.

Øk inntjeningen

La oss gå sammen til markedet for å løse deres kunders behov for bedre og automatiserte periodeavslutninger.

Kurs og opplæring

Vi gir deg kompetansen og ferdighetene som kreves for å sikre bedre leveranser til kundene som igjen opplever større og raskere avkastning på investeringene.

Med Adra går bankavstemminger tre ganger så raskt. Avstemminger i balansen automatiseres og vi bommer ikke på frister når det kommer til periodeavslutningen.”

Daniel Day, Sr. MD & Head of BPO Operations Auxis

Vi støtter våre partnere hele veien

Uansett om behovet er raskere og enklere prosesser i periodeavslutningen eller å modernisere hele regnskapsprosessen, så hjelper vi deg med den kunnskapen og erfaringene du behøver.

Trintech partnership team networking

Anerkjent i vår bransje

Vi har gjort oss fortjent til mange regionale og globale priser for vår teknologiutvikling, for kvaliteten som finnes blant våre ansatte, og for vår visjon for fremtiden. Suksessen skyldes vår utrettelige jakt etter de beste talentene i vår bransje, og vi er stolte vinnere av priser som «the Best and Brightest Program», Inc. 5000, Tech Titans, m.fl. I tillegg har vi fått mange utmerkelser basert på gode kundeanbefalinger på G2.

Fornøyde partnere

Informasjon til deg som ønsker å bli en partner

Vårt globale partnerapparat hjelper fagfolk innen økonomi og regnskap med å håndtere regnskapet raskere og enklere gjennom automatisering. Våre partnere er ekstremt viktige i dette arbeidet med å lose kundene fremover. Sammen skaper vi målbare resultater som gir stor forretningsgevinst.

Bli en Trintech-partner

Trintechs partnerprogram strekker seg lenger enn kun de de tekniske delene av implementeringen. Vi jobber iherdig for å bidra til at finans- og økonomiavdelinger lykkes med digital endring, og vi jobber utrettelig med å finne beste praksis for hvordan slike transformasjoner gjøres raskere og enklere.