Trintech logo in lights

Om Trintech

Trintech er et ledende globalt selskap for periodeavslutning og avstemming

Trintech leverer skybaserte løsninger som effektiviserer og kvalitetssikrer periodeavslutningsprosessen. Selskapet består av både Cadency og Adra; produkter som til sammen har en bred produktportefølje for å hjelpe bedrifter av ulik størrelse med årsavslutningen.

Adra ble grunnlagt i 1989, i Oslo, av Sverre Stockinger. Siden den gang har vi opparbeidet oss over 30 års erfaring innen automatisering og effektivisering av periodeavslutningsprosessen. I begynnelsen bestod produktporteføljen av Match og deretter kom produktet PreMatch. Vi var tidlig ute med å lansere løsningen Balancer i skyen, og med tiden har løsningene våre blitt både flere og bedre. I dag består Adra-Suiten av produktene Adra Matcher, Adra Balancer, Adra Task Manager og Adra Analytics. Adra-Suiten hjelper deg å standardisere og automatisere dine prosesser. Dette vil øke effektiviteten og gi deg bedre tid til å jobbe med å gi forretningskritisk innsikt til resten av organisasjonen.

I 2017 ble Adra en del av det internasjonale selskapet Trintech. Trintech ble grunnlagt på Trinity Universitet i Dublin, i 1987. Sammenslåingen med Adra har ført til en bredere produktportefølje og en raskere global ekspansjon – og i dag har vi kunder fra mer enn 4.200 mellomstore og store bedrifter, i over 100 land. Ved hjelp av våre produkter får du både kontroll og kvalitetssikring av periodeavslutningsprosessen slik at du kan fokusere på andre arbeidsoppgaver.

Grey icon of a rosette

35+ års erfaring

Icon of 3 customers

4,200+ kunder

Icon of multiple users using software

300,000 brukere

Icon of the globe

100+ land

Icon of cloud computing connections

2.3 milliarder transaksjoner

Icon of trintech logo and staff

430+ stolte ansatte

Darren Heffernan Trintech CEO on stage

Vår misjon

Vi skal være den fremste tilbyderen av programvare som forenkler finansielle prosesser. Vi gir våre kunder løsninger som forenkler og strømlinjeformer avstemmings- og periodeavslutningsoppgaver.

Vår visjon

Vi jobber for å være ledende innen teknologisk innovasjon og finansiell erfaring. Vi ønsker å hjelpe våre kunder med å oppnå mer effektive arbeidsformer og mer grundige prosesser.

Vi får gode tilbakemeldinger fra kunder på G2-plattformen

Våre verdier

Innovasjon

Vi er markedsledende innen innovasjon og var det første selskapet som kunne tilby en integrert Record to Report-løsning. Videre var vi først ute med Risk Intelligent RPA og i dag bruker vi 50% av utgiftene på investeringer for å videreutvikle produktene våre.

Sikkerhet

Sikkerhet er integrert i alt vi gjør. Våre rutiner evalueres grundig hvert år av eksterne revisorer og vi gjennomfører årlige, uavhengige tredjepartsrevisjoner.

Suksess

Vi er opptatt av at kundene våre lykkes. Derfor er det er viktig med et godt samarbeid og tilbakemeldinger fra våre kunder slik at vi kan endre løsningene våre og tilpasse oss utviklingen.

Trintech staff member working in an office

Vi opererer i 100+ land

Våre løsninger brukes av økonomi- og regnskapsavdelinger i over 100 land. Vi har hovedkontor i Dallas, Texas, mens kontoret vårt i Norge ligger i Oslo.

Ta kontakt med oss