Case-studie

Mestergruppen har frigjort konsernet fra overtidsarbeid og høye kostnader

Mestergruppen er et større konsern innen byggevarer, bolig og eiendom. Før implementeringen av Adra brukte konsernet mye tid på manuelle prosesser i periodeavslutningen med stor risiko for feil. Konsernets utfordringer ledet til at de søkte hjelp hos Adra. Mestergruppen trengte en kostnadseffektiv løsning som frigjorde tid i økonomi- og regnskapsavdelingen. Etter opplæringen fra Adrateamet tok det ikke mer enn et par måneder før Mestergruppen fikk satt seg inn i modulene og så avkastning for investeringen.

Les kundecaset for å se hvordan Mestergruppen:  

  • Effektiviserer avstemmingsprosessen  
  • Frigjører tid og skaper bedre oversikt  
  • Reduserer sårbarhet og øker fleksibiliteten for økonomiavdelingen 

Les kundecaset her.