En smidig integrasjon med Oracle

Du får mest mulig ut av din Oracle ERP-investering med Trintechs innebygde tilkobling. Da kan du sømløst integrere og automatisere periodeavslutningen, og fjerne behovet for manuell innblanding. Selv om du har flere ERP-systemer, vil du få oversikt i sanntid under avslutningen på én enkelt plattform.

Slå sammen arbeidsrutinene og lag én enkel, sentralisert prosess

Har du ikke en smidig dataintegrering som kan kobles sammen og trekke ut økonomidata fra en myriade av systemer til ett kontrollsystem, kan avslutningsprosessen bli kritisk treg, og risikoen for økonomiske unøyaktigheter og revisjonsproblemer øker. Uansett om du bruker Oracle EBS, Oracle Fusion eller en annen løsning, klarer løsningene våre å håndtere alt fra den første transaksjonsavstemmingen til den økonomiske sluttrapporten – og alt imellom.

Partner på sølvnivå

Redusert behov for interne IT-ressurser

Fungerer begge veier

Three coworkers working together in an office.

Hent automatisk inn dataene som kreves for avstemmingen i periodeavslutningen

Trintechs innebygde tilkobling til Oracle virker begge veier, og er utviklet for å skape en vesentlig reduksjon av kostnader, tid og risiko under dataintegreringen mellom Oracle og Trintechs løsninger – samtidig som Oracle fremdeles kan være ditt sentrale registreringssystem. Når den er implementert, reduserer tilkoblingen til Oracle vesentlig behovet for interne IT-tjenester på både implementerings- og vedlikeholdssiden, siden Trintechs interne eksperter står klare til å takle svært komplekse situasjoner og krav.

Økt nøyaktighet, integritet og større effektivitet

På grunn av sammenslåinger, oppkjøp og eldre systemer, hemmes mange bedrifter av mange varianter av Oracle Fusion. Trintech tilbyr muligheten til å støtte ulike varianter av Oracle- og GL-systemer med full oversikt på tvers av plasseringen og kildene til alle forretningsenheter. I tillegg kan løsningene takle alt fra den første transaksjonsavstemmingen til de økonomiske sluttrapportene – og alt imellom.