2 finance staff working with a colleague on a laptop discussing the month-end schedule

Periodeavslutning

Håndter hele periodeavslutningen fra ett sted, jobb mer effektivt og nøyaktig. La de ansatte fokusere på verdiskapende arbeid slik at de kan levere bedre beslutningsgrunnlag for virksomheten. Vårt mål er å øke effektiviteten, redusere risiko og styrke samarbeidet.

Økt effektivitet

Oversikt og kontroll

Redusert risiko

Financial Close Management software helping to achieve a faster financial close

Smidige og forutsigbare periodeavslutninger

Bruker dere mye tid på planlegging av periodeavslutningen, fremstilling av lister, og oppfølging av arbeidsoppgaver? Hvis arbeidet med periodeavslutningen oppleves utfordrene og lite effektivt, finnes det en smartere og enklere løsning.

Ineffektive prosesser

Har avdelingen din utfordringer med å gjennomføre periodeavslutningen i tide? Automatisering hjelper deg med å håndtere flere oppgaver mer effektivt, som balanseavstemming og transaksjonsavstemming, med en oversiktlig arbeidsflyt.

Manglede oversikt og kontroll

Med til enhver tid oppdatert status på oppgaver i periodeavslutningen, vil økonomi- og regnskapsavdelingen raskt kunne spore framgang, avvik, KPI-er, oppgaver og problemer som sinker prosessen. Bedre oversikt med riktig teknologi gir raskere periodeavslutning med mindre risiko.

Revisjons-anmerkninger

Når systemet automatisk håndterer alt som stemmer vil medarbeiderne få mer tid til å håndtere avvik. Dette fører igjen til økt kvalitet og bedre forutsetninger for gode og smidige revisjoner.

Løsninger for periodeavslutning for alle bransjer

Den gode løsningen handler om mye mer enn bare å leie inn flere fageksperter. Du må finne bedre svar på problemene, og det er her teknologien er redningen på som vi opplever som en kompetansekløft innen finans og regnskap.»

Darren Heffernan, CEO Trintech

Fagstoff

Få inspirasjon til å gjennomføre bedre periodeavslutninger med ny innsikt, guider, arrangementer og mer.