20 år med effektive avstemminger i Drammen kommune

Case-studie

Drammen kommune sparer tid ved å håndtere sine komplekse avstemminger med automatiseringsløsningen Adra Matcher.

Tidsbesparelser med Adra Matcher

Drammen kommune, en av Norges største kommuner, håndterer store mengder transaksjoner i sin daglige drift. Med over 6 000 ansatte, har behovet for effektive finansielle verktøy vært avgjørende i mange år. Marit Holm Hansen, konsulent i kommunen, deler hvordan Adra Matcher har automatisert og effektivisert prosessen for transaksjonsavstemminger.

Matcher er et supert produkt som gjør avstemming av både store og små avstemminger mye enklere. Det er flere søkemuligheter, og poster som stemmer i regnskap og bank avstemmes automatisk. Dette er tidsbesparende, forteller Hansen.

Matcher kan avstemme omtrent alle typer balansekontotransaksjoner som for eksempel bank, kontant, lønn, periodiseringer, valuta og mye mer. Denne prosessen som normalt tar lang tid manuelt, kan gjøres på en brøkdel av tiden. Dermed sparer lønn- og regnskapsavdelingen i Drammen kommune betydelig tid i løpet av arbeidshverdagen med Matcher.

Hansen forteller at løsningen har vært verdt investeringen, spesielt med tanke på enkelheten ved å avstemme og tiden de sparer.

Adra Matcher er det beste avstemmingsverktøyet jeg har brukt i de jobbene jeg har hatt. Det er en grunn til at vår kommune har hatt produktet i 20 år.»

Marit Holm Hansen Konsulent i Drammen kommune


Adra Matcher i bruk

Matcher har vært en integrert del av Drammen kommunes systemer i over to tiår. Med 21 brukere utelukkende fra avdelingen for lønn og regnskap, benyttes Matcher til å avstemme bankkonti, interimskonti og leser inn diverse filer fra SR-Bank og Nordea. Hansen beskriver samarbeidet med Trintech slik:

Jeg har fått god service, og opplevde god oppfølging når vi oppdaterte fra Accounts til Matcher.

For Drammen kommune er det fremtidige målet med Matcher å opprettholde den nåværende tilfredsheten og effektiviteten. Med støtte og oppdateringer fra Adra, planlegger de å fortsette med den vellykkede bruken av løsningen uten store endringer på kort sikt.


Om Drammen kommune

Drammen kommune er Norges syvende største kommune med over 100.000 innbyggere. Kommunen er regionhovedstaden vest for Oslo, og er en naturlig del av bolig- og arbeidsmarkedet på Østlandet. Kommunens inntekter kommer fra flere kilder som blant annet rammetilskudd, skatteinntekter, sykelønn, kompensasjon og omsetning knyttet til salg av tjenester og var til sammen kr ni milliarder i 2023.