Two women working going over the transaction matching reports,

Balanseavstemming

Prosessen med å avstemme balansen er kritisk, og legger grunnlaget for en vellykket periodeavslutning og korrekt rapportering. Mange opplever denne prosessen som utfordrende og stressende på grunn av manglende kontroll. Ta kontroll over prosessen med gode verktøy og få en periodeavslutning som er rask, nøyaktig og enkel å administrere.

Økt effektivitet

Oversikt og kontroll

Redusert risiko

Intercompany Webinar

Balanseavstemming gjort enkelt

Bruker dere mye tid på vedlikehold av regneark? Med riktig verktøy kan du redusere personavhengigheten som regneark medfører og redusere risikoen som kommer med en manuell rutine.

Unødvendig tid brukt på noe som stemmer

På grunn av den økende mengden data fra flere kilder har avstemmingsprosessen blitt en oppgave selv de mest erfarne gruer seg til. Du kan forenkle flere av oppgavene ved å avstemme kontoene automatisk og bruke tiden din på mer verdifulle oppgaver.

Regneark med utilstrekkelig datakvalitet

Kan du stole på datakvaliteten regnearkene gir deg? Hvis du er bekymret for at datakvaliteten i regnearkene dine kan føre til unøyaktigheter er du ikke alene. Se alle kontoene dine på ett sted for å få bedre oversikt over statusen til balanseavstemmingen og dataene du trenger for å forbedre den. Ved å minske antall regneark kan du redusere risiko.

Mangelfull revisjonssporing

Hvordan kan man tilrettelegge for en enkel og effektiv revisjon? En forutsetning er troverdig og lett tilgjengelig dokumentasjon med prosedyrer og full sporing av endringer. Ved å lagre all dokumentasjon i samme løsning med historikk, sporing og revisortilgang, legger vi til rette for en smidig revisjon.

Avstemmingsløsninger for alle bransjer

Når du fjerner repetitive og manuelle oppgaver gir du den ansatte mulighet til å engasjere seg i mer verdiskapende arbeid. Mitt team har fått bedre prosesser med vår månedlige periodeavslutning. Fremfor å bruke tid på å legge inn data, jobber teamet med å analysere dataene og trekke konklusjoner som er nyttige for den underliggende forretningsstrategien.»

Omar Choucair Økonomisjef Trintech

Fagstoff

Bruk de beste prosesser for balanseavstemminger med våre bransjespesifikke løsninger.