Three coworkers working together in an office.

Transaksjonsavstemming

Avstemming av transaksjoner er en av de mest tidkrevende og manuelle delene av periodeavslutningen. Ved automatisering kan du standardisere og effektivisere matching av transaksjonene, slik at du kan fokusere på avvikene.

Økt effektivitet

Oversikt og kontroll

Redusert risiko

A woman is checking journal entries at a computer in a modern office

Optimaliser hånderingen av transaksjonsavstemming

Automatisering gjør at avstemming av transaksjoner med kontoutskrifter, kredittkortutskrifter, utsalgssted, forhandler, tredjeparts leveringstjenester og andre eksterne kilder skjer på en brøkdel av tiden som en manuell prosess krever. Det frigjør tid som kan brukes til å håndtere avvik. Dermed blir avslutningen din mer nøyaktig og pålitelig.

Lite tid til avvik

En av de største utfordringene for en nøyaktig avstemmingsprosess er det enorme volumet med data som kommer inn hver måned – fra mange ulike kilder. Med en automatisert løsning vil du få færre transaksjoner å gå gjennom manuelt, slik at du kan fokusere på avvikene. På denne måten sparer du tid og reduserer manuelle feil slik at kvaliteten øker.

Manuelle og repetitive oppgaver

Å avstemme transaksjoner manuelt stjeler tid du kunne brukt på mer verdifulle oppgaver. Importer nye datatyper problemfritt, lag komplekse avstemmingsregler, og registrer all aktiviteten din i et revisjonsklart format.

Mangel på tillit til datakvaliteten

Menneskelige feil kommer man ikke unna ved manuelle prosesser. En automatisert løsning kan lese inn filer som kommer direkte fra økonomisystemer eller andre kilder, slik at du kan bruke mindre tid på å rydde i regnearkene dine. Dette reduserer risikoen for feil og at data går tapt når de hentes ut.

70 prosent av transaksjonene med høyt volum verifiseres automatisk. Det frigir tid for å fokusere på avvik.»

Western and Southern Financial Group

Løsninger for transaksjonsavstemming for alle bransjer

Fagstoff

Gjør transaksjonsavstemmingen din til den beste i bransjen.