Helse og omsorg

La dine eksperter på økonomi og regnskap få bedre arbeidsdager ved å automatisere periodeavslutningene.

JENNY CRAIG SPARER TITUSENVIS HVERT ÅR

SJEKK UT HVORDAN

Trusted By:

Trintech Financial Close Software Customer - Target
Trintech Financial Close Software Customer - Kellogs
Trintech Financial Close Software Customer - LKQ Corporation
Trintech Financial Close Software Customer - GSK
Trintech Financial Close Software Customer - Dallas Cowboys
Trintech Financial Close Software Customer - Uber
Trintech Financial Close Software Customer - BitStamp
Trintech Financial Close Software Customer - ABB

Effektive periodeavslutninger, automatiserte avstemminger og verdifull innsikt

Aktører innen helse og omsorgsbransjen, som sykehus, helsestasjoner, legekontor og tilhørende nettverk, er blant de viktigste institusjonene vi har i samfunnet. Derfor vil det være av stor verdi å hjelpe de med å fjerne tidkrevende og utdaterte prosesser, og gammel teknologi.

Moderne løsninger gjør det enkelt å dele viktig innsikt med resten av organisasjonen og ha kontroll på sine daglige arbeidsoppgaver. Derfor vil det å investere i automatiserte løsninger for periodeavslutninger ha stor verdi i denne sektoren, på både kort og lang sikt.

Ledende helsetilbydere som Children’s Medical Center, Baylor Scott & White Health, og Teleflex bruker Trintech for automatisering av avstemminger og periodeavslutninger. Derfor har de fått bedre kontroll og oversikt.

60 % mindre tid brukt på avstemminger

40 % mindre problemer med likviditet og mulige svindelforsøk

20 % mindre tid bruk på å justere i førte bilag

Lettere håndtering av komplekse transaksjoner

Sikrer at alle betalingsformer er dokumentert og avstemt. Avvik løses raskere, regningene til kundene blir riktige.

Oversikt på statusen for kundefordringene

Oversikt og sporbarhet på all nødvendig informasjon deriblant innbetalinger fra forsikring. Det gir mindre risiko for inntektstap som følge av avskrivinger.

Enklere regnskapsprosesser

Mindre risiko med bedre kontroll over regnskapet, bedre godkjenningsrutiner, og oversikt på alle forfalte fordringer og bilag som må rettes opp.

Se hva andre selskaper har fått til

Knytt sammen dine data med våre “klare til bruk” og smarte ERP-integrasjoner

For å skape god digital endring i økonomi og finans behøves system med kontrollfunksjoner som gir effektive periodeavslutninger og nøyaktig og pålitelig rapportering. Disse kontrollfunksjonene kobles tett opp mot deres økonomi-/ERP-system. Smartere prosesser forenkler oppgaver som transaksjonsavstemminger, avstemminger i hovedboka, for avslutningsoppgaver, bilagsføringer og testing for å sikre samsvar med regler og retningslinjer. Dette kan da føres over i finanssystemene for å sikre de beste kontrollrutiner rundt skatt, rapportering, treasury, m.m.

Fagstoff

Oppdag hvordan vi bistår din næring med innsikt, spennende fagarrangementer, og mer.