Periodeavslutning fra A-Å med Høyskolen Kristiania

Webinar

En digital periodeavslutning med Adra Suite

I dette webinaret har vi fått med oss Kjetil Lindmark, Seniorrådgiver i avdelingen for økonomisk analyse ved Høyskolen Kristiania, som sammen med Mohsna Malik i Trintech Norge, vil snakke om og demonstrere hvordan Høyskolen Kristiania får full utnyttelse av Adra Suite. Kjetil deler sine erfaringer og noen tips og triks for å lykkes med bruk av teknologi i periodeavslutningen.

Webinaret vil være av stor verdi for deg som jobber med periodeavslutning og avstemming. Vårt mål er at du gjennom webinaret vil forstå verdien av hver modul i Adra Suite og hvorfor de fungerer så godt sammen.

Vi vil se nærmere på blant annet:

  • Hvilke utfordringer Adra har hjulpet Høyskolen Kristiania med å løse
  • Andre typer avstemminger avdelingen bruker løsningen til, i tillegg til bankavstemming
  • Oppgavestyring og bruk av Adra Task Manager
  • Dokumentasjon
  • Samarbeidet med revisor
  • Effektiv onboarding av nyansatte på økonomi- og regnskapsavdelingen

Få tilgang til webinaret ved å fylle ut skjemaet!

Få tilgang til webinaret