older man working from his home office

Adra Balancer

Effektiv, nøyaktig og kontrollert avstemming av balansen. Mens Adra Balancer avstemmer det som stemmer automatisk, kan regnskapsavdelingen fokusere på unntakene. Få dokumentasjon, arbeidsflyt og kommentarer på ett sted.

Økt tillit med avstemminger som er klare for revisjon

Med Adra Balancer får regnskapsavdelingen mer tid til å identifisere flaskehalser og potensielle risikoer for avskrivninger. Løsningen gir all validering og dokumentasjon som trengs for å få fullt innsyn i balansen. Hvis en balanse endres etter at den er godkjent, blir klargjører og godkjenner automatisk varslet, og et revisjonsspor blir tilgjengelig for alle interne eller eksterne kontrollører.

Clock icon showing speed

Rask og enkel forberedelse av avstemming

Workflow diagram

Økt produktivitet ved å prioritere arbeidsflyt

Compliance icon

Enkelt samsvar med øyeblikkelig sporing

Young man and woman looking at a laptop

Adra Balancer i bruk

Denne videoen gir deg et innblikk i de unike funksjonene i Adra Balancer. Finn ut hvordan du kan redusere repetitive arbeidsoppgaver, og få en periodeavslutning som er rask, nøyaktig og enkel å styre.

Adra Balancer gir oss en veldig god og ryddig oversikt over balansen. Vi har en stor balanse med flere hundre konti og derfor er det en effektiv måte å dokumentere balansen og det gjør vi løpende hver måned.»

Petronelle Beichmann, Leder for regnskap og rapportering Modhi Norge
Young man working from a desk

ERP-integrasjon

Koble direkte til ERP-systemet, og få en tettere integrasjon med det sentrale regnskapet. Lavrisiko-kontoer blir avstemt automatisk basert på konfigurerbare grenseregler, og hvis det ikke oppdages feil innen et definert avvik, trengs det ingen ytterligere revisjon. Det sparer dere for mye tid.

Diverse group of businesspeople laughing together during an office meeting

Sentralt dokumentbibliotek

All bakgrunnsinformasjon, blant annet fakturaer, innkjøpsordre, bankutskrifter og informasjon om utestående saker kan lastes opp til skyen. Du vil ikke lenger oppleve tapt eller overskrevet informasjon, og ingen flere tolkninger av håndskrevne beskjeder.

Young woman smiling at her laptop while working

Automatisert arkiv

Du kan lage balanseavstemninger som er klare til revisjon. Både interne og eksterne revisorer kan få tilgang til avslutningsprosessen og viktig dokumentasjon basert på dokumentasjonen du behandler.

Relatert innhold

Les våre artikler, kundecase og se innspilte webinarer, og bli inspirert til å gjennomføre en bedre balanseavstemming.