Hand using calculator in from of a computer

Bokføringsjournal (Journal Entry)

Bokføringsjournal, eller journal entry, er en metode som brukes til å føre en transaksjon i regnskapet til et selskap. For eksempel kan bokføringsjournal ta avvik i transaksjonsavstemmingen inn i regnskapet.

Økt effektivitet

Oversikt og kontroll

Redusert risiko

Two people viewing a graph on a computer screen

Standardiser bokføringsjournal og skap bedre arbeidsflyt

Fjern vanlige problemer du får med manuelle metoder. Få oversikt i sanntid, bedre kontroll og validering av statusen til alle bokføringsjournaler.

Manuell bokføring av transaksjoner

Prosessen med bokføringsjournal spiser mye tid; spesielt når du må bruke manuelle metoder som skaper feil som forsinker prosessen ytterligere. Automatiserer du planlagte posteringer reduserer du arbeidsmengden og mulighetene for feil vesentlig.

Lite effektive kontrollfunksjoner

Når en organisasjon må håndtere tusenvis av bokføringer hver måned, kan prosessen bli omstendelig, risikofylt og kompleks. Løsningen er en toveis kommunikasjon mellom systemer for å bedre styringen og fjerne tvetydighet som forsinker avslutningsprosessen.

Mangel på oversikt

Oversikt blir ofte den største utfordringen med bokføring av transaksjoner, siden de krever komplisert arbeidsflyt for å rute godkjennelsen før bokføring. En bedre konfigurering av arbeidsflyten kan sørge for oversikt i statusen til bokføring av transaksjoner i sanntid.

Løsninger for Journal Entry til alle bransjer

Prosjektet ble en suksess fordi vi klarte å utvikle nye prosesser og retningslinjer. Med god hjelp fra Capgemini og Trintech var det enkelt å iverksette og styre den nye tilnærmingen i Trintech Cadency. Vi har stor nytte av denne nye, risiko-orienterte tilnærmingen.»

Luca Condosta, Group Finance Process Owner R2R ABB