Bring økonomi og regnskap nærmere hverandre

Trintech og Planful gjør avstanden mellom økonomi og regnskap mindre, og gir én enkel kontrollplattform, økt effektivitet, større nøyaktighet og sikrer en stabil arbeidsstyrke. Med en integrert plattform får en bedre oversikt i periodeavslutningsprosessen, slik at en kan starte arbeidet tidligere og redusere tidsbruken. Dermed kan regnskapsteamet fokusere fullt og helt på avslutningsprosessen.

En fullstendig løsning for økonomi- og regnskapsprosessen

Vårt partnerskap gir deg en integrert løsning som kobler den økonomiske avslutningen til den økonomiske planleggingen og analysen, noe som hjelper økonomi- og regnskapsteamene i mellomstore bedrifter å fokusere på mer kritiske prioriteringer. Økonomi- og regnskapsteamene vil kunne jobbe raskere og mer effektivt, og med større trygghet med en avslutningsprosess som er tett koblet til planleggingen og analysen.

0%

Av tiden til planlegging og analyse brukes til å samle inn data og validere informasjonen

0%

Av økonomilederne sier at automasjonen deres fremdeles er svært grunnleggende (begrenset til eksport av regneark)

0%

Av bedriftene bruker fremdeles regneark for å styre planer og budsjetter

Planful Connector

Bedre grunnlag for avstemming

Produser nøyaktige og revisjonsklare balanser med avstemminger som gir bedre grunnlag for nøyaktig planlegging og analyse. Ved hjelp av Adra-plattformen kan brukere underbygge avstemmingen med dokumentasjon og kommentarer, og skape god arbeidsflyt, i stedet for e-poster og meldinger. Kontrollører og ledere kan straks og alltid se framgangen i avstemmingene over månedsavslutningen, og hvordan den påvirker bedriften.

Planful Benefits

Raskere planlegging, rapportering og budsjettering

Venter du på at salgsoversikten skal avstemmes før du kan starte å planlegge? Hvilken prosess skaffer deg denne informasjonen i dag? Med Trintech og Planful er oversikt over statusen på slike avstemminger og arbeidsflyten innebygd i regnskapsprosessen, og lar økonomiteamet ditt avgjøre når de skal hente inn detaljer i Planful for planlegging og konsolidering. Dette gir en smidig overgang mellom periodeavslutningen og planleggings- og analyseprosessen.

Vi er stolte over å ha en komplett løsning for å styre alle planleggings- og regnskapsfunksjoner, inkludert økonomiplanlegging og analyse, avstemming og avslutning.»

Anthony Reitzel Financial Controller, Condado Tacos

Les mer om integrasjoner