Slik støtter vi CFO og økonomidirektører

Vi gir toppledere innen økonomi og regnskap innsikten de trenger for å ta bedre strategiske avgjørelser

Toppledere innen økonomi og regnskap kan med Trintech drive mer effektivt gjennom sammenkoblede regnskapsprosesser. Dermed avsluttes regnskapet raskere, medarbeidertilfredsheten øker, og dere blir en mer attraktiv arbeidsplass.

Gevinster med våre skreddersydde løsninger

Gir mer effektiv drift

Automatisering av avstemming og periodeavslutning lar økonomi- og regnskapssjefer slippe å administrere og oppdatere data. Tiden kan i stedet brukes til å se fremover for å håndtere de stadig større behovene for rapporter og analyser. En strømlinjeforming av arbeidsprosessene lar teamet ditt jobbe smartere, i stedet for hardere.

Økt oversikt og bedre kontroll

Standardisering og automatisering gjør det mulig å dokumentere lovpålagte krav ved å implementere et rammeverk for regnskapskontroll gjennom hele prosessen for avstemming og periodeavslutning. Ved å benytte kontrollfunksjoner, blir problemer varslet om med én gang de oppstår, og løsningen lager et sentralisert register som inkluderer flere compliance-initiativer. Rapporter og dashbord gir bedre oversikt og gjør det enklere å bruke dataene til gjennomføring av strategiske initiativer i hele organisasjonen.

Bedre utnyttelse av ressursene

De ansatte er en av de mest verdifulle ressursene i bedriften din. Med våre skreddersydde løsninger kan du strømlinjeforme og automatisere prosessene for avstemmingen og periodeavslutning, slik at teamet ditt slipper å jobbe med kjedelige, manuelle oppgaver, og i stedet kan bruke kapasiteten og kunnskapen sin på mer verdiskapende arbeid for bedriften.

Slik hjelper vi kundene våre

I denne videoen deler våre kunder gode råd om smarte endringer i regnskapssystemene.

Trintech gir oss mulighet til å levere på vårt høyeste nivå. Med renere og raskere datainput får vi mer verdifulle analyser til rett tid, problemer løses raskere og vi kan jobbe mer med strategisk planlegging. Teknologien lar våre flinke fageksperter fokusere på mer engasjerende og produktivt arbeid, som å identifisere områder der vi kan skape større verdier – ikke bare fra et budsjettperspektiv, men også ved å ha et grunnlag der de kan bygge eller forbedre en arbeidskultur som kan tiltrekke seg talenter og skaper større medarbeidertilfredshet.»

Tom Walker CFO, Dallas Cowboys
older man working from his home office

Vår Trintech-løsning gir teamet nøyaktig det de trenger i et standardisert format, slik at de ikke kaster bort tid med å jakte etter elementer under avslutningen. Før vi fikk Trintech, var det bare å gjennomføre, og det var ikke tid til gjennomgang. Fordi prosessen nå har blitt vesentlig raskere, har teamet vårt tid til å analysere dataene og hente inn viktig strategisk informasjon.»

Gillian Gallimore Group Financial Controller

Slik støtter vi teamet ditt

Trintechs automatiske regnskapsløsninger håndterer rutineoppgavene og legger til rette for bedre samarbeid slik at dine flinke fagfolk kan fokusere på oppgaver som øker lønnsomheten og produktiviteten.