Entrance to a bank

Bank og finans

En strømlinjeformet og automatisert prosess for avstemminger og periodeavslutning frigjør tid til å håndtere større kompleksitet og å holde følge med den raske innovasjonstakten i bransjen. Les mer om hvordan våre løsninger passer for bank og finans.

Hos Storebrand avstemmes hundrevis av konti automatisk hver dag

LES OM HVORDAN
Trintech Financial Close Software Customer - Target
Trintech Financial Close Software Customer - Uber
Trintech Financial Close Software Customer - Dallas Cowboys
Trintech Financial Close Software Customer - GSK
Trintech Financial Close Software Customer - LKQ Corporation
Trintech Financial Close Software Customer - Kellogs
Trintech Financial Close Software Customer - HP
Trintech Financial Close Software Customer - BitStamp
Trintech Financial Close Software Customer - ABB

Effektive periodeavslutninger, automatiserte avstemminger og verdifull innsikt

Det å redusere finansiell risiko og å overholde stadig flere regler og retningslinjer er krevende oppgaver innen bank og finans. Automatisere avstemminger og periodeavslutninger kan føre til økt sikkerhet og effektivitet.

Alle virksomheter med vekstambisjoner behøver å effektivt ferdigstille sine avstemminger, få bedre kontroll på oppgaver og frister, og innføre kontrollfunksjoner som tar ned risiko på tvers av virksomheten. Det er en umulig oppgave når regneark som manuelt håndteres er del av prosessen.

Raskere periodeavslutninger

Mindre risiko med bedre kontrollfunksjoner

Nøyaktige regnskap

Raskere avstemminger

Ved å automatisere balanseavstemmingen slipper du den store jobben med å manuelt korrigere og oppdatere hundrevis av regneark. I stedet for å bruke dager og uker på periodeavslutningen gjøres avstemmingene på en brøkdel av tiden. Det gir trygghet rundt prosessene og frigjør tid som kan brukes til andre viktige oppgaver.

Bedre arbeidsflyt i periodeavslutningen

Automatisering reduserer det manuelle arbeidet og skaper en bedre arbeidsflyt, som igjen fører til at de ansatte kan fokusere på de større og mer komplekse oppgavene. Mens det før kunne ta flere uker å hente inn alle regneark og nødvendig dokumentasjon, i en hverdag preget av tidkrevende godkjenningsprosesser, kan periodeavslutningen nå ta langt kortere tid.

Tidlig identifisering av feilkilder

En av grunnene til at det er viktig å identifisere feilkilder i balansen tidlig er for å sikre at den gjenspeiler den faktiske økonomiske situasjonen i selskapet. Ved å automatisere prosessen med balanseavstemming kan bedriften ligge i forkant og proaktivt jobbe for å redusere feil og avvik. Blir mindre feil oppdaget tidlig kan en unngå at de forplanter seg.

Se hva andre selskaper har fått til

Koble opp dataene dine med vår smarte Plug & Play ERP-integrasjon

For å skape god digital endring i økonomi og finans behøves system med kontrollfunksjoner som gir effektive periodeavslutninger og nøyaktig og pålitelig rapportering. Disse kontrollfunksjonene kobles tett opp mot deres økonomi-/ERP-system og gir smartere prosesser for oppgaver som transaksjonsavstemminger, avstemminger i hovedboka, for avslutningsoppgaver, bilagsføringer og testing for å sikre samsvar med regler og retningslinjer. Dette kan da føres over i finanssystemene for å sikre de beste kontrollrutiner rundt skatt, rapportering, treasury, m.m.

Fagstoff

Oppdag hvordan vi bistår din næring med innsikt, spennende fagarrangementer, og mer.