Adra Suite

Brosjyre

Fyll ut skjemaet for å laste ned brosjyren

Adra Suite er en skybasert løsning spesielt utviklet for deg somønsker å få bedre oppgavestyring, automatisere avstemmingen, og fåbedre kontroll og oversikt i periodeavslutningen. Dette vil bidra tilen enklere, sikrere og mer effektiv periodeavslutning og avstemming.

Denne brosjyren dekker de fire forskjellige modulene i Adra-suiten. Alle Adra-produktene finnes som enkeltstående moduler eller som en suite, og sikrer at du kan automatisere periodeavslutningen direkte fra de eksisterende systemene dine. Intelligent innsikt lar deg avslutte raskere og tryggere enn før. Adra har løsninger på de største utfordringene dine; fra transaksjonsavstemming og styring av arbeidsflyt til avstemming av balansen.

FORDELER MED ADRA SUITE

  • Automatisering
  • Kvalitet
  • Oversikt
  • Samspill mellom modulene

Last ned brosjyren for å finne ut mer om hvordan du kan effektivisere regnskapsprosessene ved å bytte ut regneark med en mer moderne tilnæring til periodeavslutningen.