Image of Trintech staff member conducting a workshop

Våre kunder

Samtidig som Trintech har kunder over hele verden setter vi lokal tilstedeværelse høyt. På denne siden kan du, gjennom videoer, kundecase og suksesshistorier, få et innblikk i hva kunder synes om Adra og hvordan løsningen har hjulpet andre bedrifter med deres utfordringer med periodeavslutnings- og avstemmingsprosesser.

Organisasjoner over hele verden har valgt Trintech

Icon of 3 customers

4200+ kunder

Icon of the globe

100+ land

Icon of multiple users using software

300k brukere

Hvorfor bedrifter velger Trintech

Vår misjon og fokus i Trintech er å forstå din bedrift sine mål og levere løsninger som kan hjelpe deg med å nå dem. Hver bedrift har forskjellige behov og det er viktig for oss å finne ut hva dere trenger for å lykkes.

Det er en grunn til at vi har kunder som velger våre løsninger år etter år. Trintech er ledende innen programvare for periodeavslutning og avstemming. Mye av grunnen til det er at vi lar kundene våre bidra til å drive innovasjonen vår, slik at vi kan fortsette å forbedre deres opplevelse.

Ledende innen programvare for periodeavslutning på G2

G2 Badge High performer enterprise spring 2023

Kundehistorier

Få et innblikk i hvilke utfordringer andre bedrifter hadde før implementeringen av Adra, og hvordan løsningen har hjulpet med å løse disse.

Slik fikk Høyskolen Kristiania full kontroll på dokumentasjonen

Les case-studie

Etter implementeringen av Adra har Høyskolen Kristiania:

 • Redusert mengden manuelt arbeid
 • Fått bedre kontroll og oversikt
 • Samlet all dokumentasjonen på ett sted hvor alle har tilgang

Jeg har valgt løsningene fordi jeg er fornøyd med programvaren, og med støtten jeg har fått fra konsulentene. Trintech er spesialisert på en liten bit av økonomifaget, men det kan de til gjengjeld veldig godt. I alle jobbene jeg har hatt har Adra-programmene enten vært der da jeg begynte, eller blitt innført i etterkant.»

Kjetil Lindmark Seniorrådgiver i avdelingen for økonomisk analyse

20 år med effektive avstemminger i Drammen kommune

Les case-studie

Implementeringen av Adra Matcher har resultert i:

 • Tidsbesparelser
 • Effektive arbeidsprosesser
 • Automatiserte avstemmingsprosesser

Adra Matcher er det beste avstemmingsverktøyet jeg har brukt i de jobbene jeg har hatt. Det er en grunn til at vår kommune har hatt produktet i 20 år.»

Marit Holm Hansen Konsulent i Drammen kommune

Mestergruppen fikk slutt på en tidkrevende periodeavslutningsprosess

Les case-studie

Disse utfordringene hadde Mestergruppen før implementeringen av Adra:

 • Manuelle prosesser med stor risiko for feil
 • Stort tidspress
 • Mangel på kontroll og struktur

I mine øyne er Adra veldig viktig for at vi skal kunne lage gode avstemminger. I løpet av få sekunder har vi avstemt over 2000 transaksjoner, så det er bare utrolig tidsbesparende.

Linda Vibekk Regnskapssjef

Hos Storebrand avstemmes hundrevis av konti automatisk hver dag

Les case-studie

Etter implementeringen av Adra har Storebrand:

 • Automatisk import- og avstemmingsrutiner
 • All bilags- og avstemmingsdokumentasjon er digital og lett tilgjengelig
 • Mer tid avdelingen kan bruke til å videreutvikle systemene og prosessene

Avstemming skjer automatisk og er à jour til enhver tid, så medarbeiderne kan fokusere på avvikshåndtering i steder for manuell transaksjonsmatching.»

Tine Wiger Løset Fagsjef i CFO Operations

Vi setter kundene våre høyt

Hver år inviterer vi våre kunder til en kundedag. I denne videoen får du et tilbakeblikk til forrige arrangement i Oslo.

Dette sier kunder om oss

Utforsk flere case-studier og relevant fagstoff