Image of handsome businessman talking on cell phone while working on computer in office

Revisjon og compliance

Implementer bedre modeller for regnskapsstyring i hele periodeavslutningsprosessen. En strømlinjeforming av complianceprosessen synliggjør problemer i periodeavslutningen, og lar deg rette på feiltrinn gjennom gode kontrollfunksjoner.

Økt effektivitet

Oversikt og kontroll

Redusert risiko

Young man reviewing the audit and compliance reports.

Reduser tiden og risikoen forbundet med testing av kontroller og støtte til revisjoner

Etabler en tilpasset prosess for periodeavslutning som lar deg identifisere risikoer og forbedre datakvaliteten din.

Mangel på oversikt

Manuelle metoder gir deg ikke en detaljert revisjonsrekke eller oversikt for økonomisjefen. Vi hjelper deg med å oppdage flaskehalser og få bedre kontroll på risiko. Det gjør det enklere å sette inn tiltak som fjerner usikkerhet på tvers av konsernet.

Ineffektiv drift

Mangel på standardisering av prosesser påvirker arbeidsflyten og rammeverket for samsvar med regler og retningslinjer. En strømlinjeformet arbeidsflyt og bedre kontroll tilpasser folk til prosessene. Hvis de som utfører prosessene sliter, vil dataene reflektere dette. Dermed kan du jobbe for å kategorisere og løse problemene, og oppnå best mulig effektivitet.

Risiko ved årsregnskap

Unøyaktige data og feil i regnskapet kan bli dyrt og skape følgefeil som et resultat av beslutninger gjort på bakgrunn av feil innsikt. Fjern rutiner som skaper usikkerhet, og finn og korriger mulige feil i balansen før periodeavslutningen.

Løsninger for alle bransjer

Trintechs Cadency-løsning hjelper folk lykkes bedre ved å finne bedre svar i skjæringspunktet prosess, teknologi og økt effektivitet. Løsningen lar oss bruke ressurser bedre og gir oss kontrollfunksjoner som er mer robuste og effektive.»

Boston Scientific

Fagstoff

Bedre rutiner, møter, større krav til kontroll, sikrer samsvar med regler og retningslinjer og gir en sømløs periodeavslutning.