Effektiv risikostyring med Adra Suiten

Webinar

I dette webinaret ser vi nærmere på hvordan Adra Suiten kan bidra til bedre risikostyring i økonomiavdelingen og videre redusere kostnader, øke effektiviteten og optimalisere interne prosesser.