Financial Close Task Management Software

Adra Task Manager

Samle teamets kunnskap og erfaringer i et sentralisert prosjektstyringssystem. Ved å standardisere detaljerte oppgavelister og kontroller, vil alle på økonomi og regnskap vite hva som må gjøres i hvert eneste trinn.

Få bedre oversikt i periodeavslutningen

Adra Task Manager overvåker fremdriften i hver sak som skal fullføres under periodeavslutningen. Du sparer tid ved å standardisere oppgaver, forbedrer informasjonsflyten, og bruke den beste praksisen.

Adra Task Manager er én enkel kunnskapskilde som styrer hele periodeavslutningen, fra sentrale sjekklister og oppgavebiblioteker til statusoppdateringer. Sjekklister sikrer at alle på teamet forstår rollen sin, øker samholdet og reduserer behovet for telefoner og møter. Innebygde skiller mellom oppgaver og sterkere internkontroller gjør at du trygt kan delegere jobber, og flytte på oppgaver for å unngå hull og flaskehalser. Når Task Manager er integrert med resten av Adra-Suiten, forenkler den avslutningsprosessen med automatisering og deler oppgavene opp i hoved- og deloppgaver.

Clock icon

Reduserer tiden du bruker i møter

Calendar icon

Kontinuerlig overvåking av status på oppgaver og frister

Graph icon

Tilrettelegger for bruk av beste praksis og interne kontroller

Financial Close and Consolidation Solutions

Adra Task Manager i bruk

I denne videoen kan du se hvordan Adra Task Manager automatisk dokumenterer framgangen til hver sak på oppgavelisten din. Du og resten av teamet vil spare tid ved å standardisere oppgaver, forbedre informasjonsflyten, og ta i bruk beste praksis.

*Videoen er foreløpig kun tilgjengelig på engelsk. Ta kontakt for en live demo med en av våre lokale rådgivere.

Det er fort at man mister oversikten over hvor man er i løypa; kanskje noen har glemt å krysse ut at oppgavene er gjennomført, slettet andres opplysninger eller glemt å nullstille oppgaver fra forrige måned. Med Adra Task Manager har en oppgaveliste som nullstilles hver måned, og vi har et oversiktsbilde over hvor vi er i prosessen. Vi får veldig fort oversikt over hvilke selskaper som ligger bra an, hvor vi trenger å sette inn ekstra ressurser for å få avsluttet på tiden, hvor mange handlinger som har forfalt og mye mer.»

Kjetil Homme Berntsen, Regnskapssjef Brandsdal Group
Man completing his task list on a tablet

Sentraliserte sjekklister og biblioteker

Med Adra Task Manager kan du bygge standardiserte oppgavelister med klare og konsise instruksjoner som gir eierskap og ansvarsfølelse. Lag mapper for kontoer som er klare for mottak, betalinger som er løpende, kontanter og andre større kontoer for å holde orden på dokumentene og unngå rot. Oppsettet omfatter regler og prosedyrer for dokumentasjon for å sikre ensartet tilpasning.

Screenshot of Adra task management showing a to-do list

Innebygde dashbords

For å vise informasjon klart og effektivt, presenterer Adra Task Manager dataene som visuelle grensesnitt. Dashbordene gir tilbakemelding i sanntid, samt nyttig informasjon som lar lederne sjekke framgangen kontinuerlig, hvor som helst, og identifisere problemer som må løses raskt.

Person at desk with an alert on a desktop screen

Meldinger og varsler

Adra Task Manager gjør avslutningsprosessen transparent, og gjør det enklere for brukere og ledelse å samarbeide mer effektivt. I tillegg holder meldinger og varsler alle orientert ved automatisk varsling når en oppgave er fullført. Kommentarer blir arkivert for å gi en sømløs kommunikasjon.

Relatert innhold

Les våre artikler, kundecase og se innspilte webinarer, og bli inspirert til å få bedre kontroll over oppgavene.