Dataflyt mellom regnskap og avstemming i Adra

Webinar

Få tilgang til webinaret

I en moderne regnskapsavdeling benyttes ofte flere ulike systemløsninger som hver og en er den best egnede løsningen for avdelingens behov. Det medfører at dataflyt mellom de ulike systemløsningene må være problemfri og enkel å håndtere. Dette har vi i Trintech tatt på alvor og dermed laget flere alternative metoder for å sikre god dataflyt mellom Adra Suite, regnskapet, banken og andre kilder som leverer data til avstemmingen.

I dette webinaret ser vi nærmere på hvordan dere kan sette opp ulike løsninger for effektiv og sikker dataflyt som sikrer korrekte data i avstemmingene.

Vi skal se nærmere på følgende temaer:

  • Direkte integrasjon: Vi har laget en direkte integrasjon mellom noen av de mest brukte regnskapsprogrammene i Norge og Adra Suite.
  • Automatisk fil-integrasjon: Regnskapssystemer, banker og andre kilder kan levere saldoer og transaksjoner i filer som automatisk leses inn i Adra Suite.
  • Manuell import: For noen av datakildene i forbindelse med avstemming vil en manuell import være den beste løsningen.
  • Bokføringsjournal: Vi vil se litt på hvordan man kan benytte seg av standard funksjonalitet for å lage en bokføringsjournal som tar avvik i transaksjonsavstemmingen inn i regnskapet.

Få tilgang til webinaret ved å fylle ut skjemaet over, og lær om hvordan du kan få en sømløs dataflyt mellom systemer.