Male and female coworkers reviewing fixed assets on a computer.

Slik støtter vi controllere

Mer tid til innsikt og analyse med automatisering

For at du som controller skal kunne fokusere på å støtte de ulike avdelingene i bedriften med best mulig innsikt er det viktig å redusere repetitive og tidkrevende prosesser. Ved å automatisere tradisjonelle controlleroppgaver frigjør du til som kan brukes til analyse og fremstilling av gode beslutningsgrunnlag.

Dette fikser våre skreddersydde løsninger

Effektivisering av oppgaver

Automatisering av repetitive oppgaver frigjør controlleren fra tidkrevende manuelle oppgaver, slik at de kan fokusere på mer strategisk og analytisk arbeid. Dette kan igjen bidra til økt produktivitet og trivsel.

Bedre beslutningsstøtte

Med tilgang til sanntidsdata og skreddersydde rapporter, kan en controller ta mer informerte beslutninger og i større grad være med å påvirke.

Reduser risiko for feil

Det kan ta mye tid å samle inn økonomisk data fra mange ulike kilder, som bankuttalelser, fakturaer, og transaksjonsregistre. Automatiserte løsninger kan integrere seg med disse kildene og samle inn data i sanntid. Dette reduserer risiko for feil og frigjør tid til mer verdiskapende oppgaver.

Når innsatsen for å digitalisere øker oppstår behovet for å digitalisere arbeidsflyten mellom alle avdelingene for å få en større effektivitet og skape bedre brukeropplevelser. Trintech forbedrer og forenkler den økonomiske driften slik at økonomisjefene og teamene deres kan digitalisere arbeidsflyten ved periodeavslutning. Dette reduserer kompleksiteten og tar ned risiko, setter fart på hele prosessen, og gir en bedre opplevelse for fagekspertene.»

Karel van der Poel Senior Vice President, Product Incubation i ServiceNow

Globale team, internt og innenfor vår outsourcing-virksomhet, fjernstyres nå via Trintech-løsningen. Trintech sørger for at folk lykkes, og virker i skjæringspunktet mellom prosess, teknologi og økt effektivitet. Dette lar oss optimere kostnadene mens vi gjør kontrollene mer robuste og effektive.»

Boston Scientific Corporation

Slik støtter vi teamet ditt

Trintechs automatiseringsløsninger integrerer sømløst arbeidsflyten med et høyere nivå av kontroll og oversikt. Det gir bedre avstemminger og enklere periodeavslutning på tvers av virksomheten.