En integrert løsning fra registrering til rapportering

Workiva og Trintech endrer periodeavslutningen din. Å integrere Workiva-plattformen med Trintechs styringsløsninger for avstemming og periodeavslutning, vil optimere rapporteringen og forbedre samarbeidet og arbeidsflyten. Samtidig får du mer solide kontrollfunksjoner, og større tillit rundt rapporteringsprosessen.

Å koble deg til Workiva og Trintech kan hjelpe deg med en global prosess for periodeavslutningen, samt påkrevde og lovpålagte rapporter

Tidligere hadde ikke de som foretok økonomirapportering den oversikten i prosessen som trengs for å gi validerte økonomidata. Integrasjonen mellom Trintech og Workiva endrer hvordan du gjennomfører en global periodeavslutning og kravene til lovpålagte rapporter. Dermed får du bedre oversikt, større nøyaktighet og økt kontroll over prosessen fra registrering til rapportering.

Reduser tiden som brukes, og reduser risiko for feilinformasjon

Administrer alle kravene til rapportering for å møte endringer i globale forskriftskrav

Oppnå et nytt nivå av oversikt og nøyaktighet

Workiva Connector

Få samsvar i periodeavslutningen

Koble enkelt sammen data til flere enheter så du får en arbeidsflyt i økonomirapporteringen som omfatter ESG (bærekraft), revisjon og risiko, og gir en smidig avslutning.

Two people standing over a desk talking

Få fart på periodeavslutningen

Planlegg og administrer alle systemer og avslutningsaktiviteter med en pålitelig, repeterbar og svært oversiktlig arbeidsflyt som raskt finner flaskehalser og lager tiltak som løser problemer. Du vil være klar til å gi ledelsen full oversikt i alle aktiviteter fra registrering til rapportering, inkludert rutiner for offentliggjøring via dashbord i sanntid.

Muligheten for å koble data fra Trintechs løsninger til Workivas sikre skyplattform, endrer fullstendig prosessene for periodeavslutningen og rapporteringen.»

Mike Rost VP of Partnerships, Workiva

Les mer om integrasjoner