Woman sitting at a table while working on her laptop.

Automatiser avstemmingene og periodeavslutningen

Med våre bransjeledende skybaserte løsninger kan du automatisere avstemmingene og periodeavslutningen, og heller bruke tiden din på mer verdiskapende oppgaver.

Trintech Financial Close Software Customer - ABB
Trintech Financial Close Software Customer - BitStamp
Trintech Financial Close Software Customer - Kellogs
Trintech Financial Close Software Customer - HP
Trintech Financial Close Software Customer - LKQ Corporation
Trintech Financial Close Software Customer - Dallas Cowboys
Trintech Financial Close Software Customer - GSK
Trintech Financial Close Software Customer - Uber
Trintech Financial Close Software Customer - Target

Reduser tiden du bruker på månedsavslutningen

Få bedre kontroll, oversikt og mer effektive prosesser i arbeidet med avstemming og periodeavslutning. Automatiserte løsninger frigjør tid og lar deg fokusere på avvikene.

Effektiviser periodeavslutningen

Ved å kvitte deg med manuelle regnskapsprosesser, får du bedre oversikt og reduserer risiko. Dermed blir avslutningene mer effektive, du får bedre kvalitet på dataene, og får frigjort tid som kan brukes til mer strategiske formål.

Les mer

Automatisk balanseavstemming

Avstemming av balansen legger grunnlaget for en vellykket periodeavslutning. Med goe verktøy kan du ta kontroll over prosessen og avslutte raskere og mer nøyaktig.

Les mer

Matching av transaksjoner

Spar tid med automatisk transaksjonsavstemming. Standardiserte prosesser på tvers av virksomheten eliminerer tidkrevende manuelle oppgaver og mulige feilkilder.

Les mer

Rapportering og analyse

Reduser risiko og få mest mulig ut av dataene dine med dashbord og sanntidsrapportering. Du får et bedre grunnlag for å ta gode beslutninger og blir en troverdig rådgiver som kan dele viktig innsikt med ledere og kollegaer.

Les mer
Finance team sitting around a desk discussing Cadency Certification

Trintech-løsningen forsyner teamet med nøyaktig hva de trenger i et standardisert format. Dermed kastes ikke tid bort på å jakte etter ting når vi driver med periodeavslutningen. Før vi fikk Trintech, var det bare å gjennomføre, og det var ikke tid til gjennomgang.»

Gillian Gallimore Group Financial Controller

Slik støtter vi ditt team

Trintechs løsninger for automatisering av avstemminger og periodeavslutning gjør det tunge grovarbeidet, forbedrer arbeidsflyten og tilrettelegger for bedre samarbeid. Dermed kan de ansatte i organisasjonen fokusere på verdiskapende arbeid som øker lønnsomheten og produktiviteten.

Våre partnere hjelper deg med å lykkes

Vårt globale nettverk gir våre kunder tilgang til den fremste teknologien, ledende ekspertise og trygg rådgivning for å lykkes med digital endring. Styrken og kvaliteten i vårt partnernettverk skaper vekst, forretningsverdi og lavere driftskostnader til våre kunder over hele verden. Sammen med våre partnere tilbyr vi den fremste kompetansen på periodeavslutninger, fra både et strategisk og et teknologisk perspektiv.

10 logos of Tintech's trusted partners

Kundehistorier

Gjennom disse kundehistoriene kan du lese om hvilke utfordringer andre bedrifter hadde før implementeringen av Adra, og hvordan løsningen har hjulpet med å løse disse.

Slik fikk Høyskolen Kristiania full kontroll på dokumentasjonen

Les case-studie

Etter implementeringen av Adra har Høyskolen Kristiania:

  • Redusert mengden manuelt arbeid
  • Fått bedre kontroll og oversikt
  • Samlet all dokumentasjonen på ett sted hvor alle har tilgang

Jeg har valgt løsningene fordi jeg er fornøyd med programvaren, og med støtten jeg har fått fra konsulentene. Trintech er spesialisert på en liten bit av økonomifaget, men det kan de til gjengjeld veldig godt. I alle jobbene jeg har hatt har Adra-programmene enten vært der da jeg begynte, eller blitt innført i etterkant.»

Kjetil Lindmark Seniorrådgiver i avdelingen for økonomisk analyse

Mestergruppen fikk slutt på en tidkrevende periodeavslutningsprosess

Les case-studie

Disse utfordringene hadde Mestergruppen før implementeringen av Adra:

  • Manuelle prosesser med stor risiko for feil
  • Stort tidspress
  • Mangel på kontroll og struktur

I mine øyne er Adra veldig viktig for at vi skal kunne lage gode avstemminger. I løpet av få sekunder har vi avstemt over 2000 transaksjoner, så det er bare utrolig tidsbesparende.

Linda Vibekk Regnskapssjef

Hos Storebrand avstemmes hundrevis av konti automatisk hver dag

Les case-studie

Etter implementeringen av Adra har Storebrand:

  • Automatisk import- og avstemmingsrutiner
  • All bilags- og avstemmingsdokumentasjon er digital og lett tilgjengelig
  • Mer tid avdelingen kan bruke til å videreutvikle systemene og prosessene

Avstemming skjer automatisk og er à jour til enhver tid, så medarbeiderne kan fokusere på avvikshåndtering i steder for manuell transaksjonsmatching.»

Tine Wiger Løset Fagsjef i CFO Operations
Screenshot of Trintech's software on a computer screen

Få bedre økonomistyring

Våre kunder får tilgang til teknologi som forenkler og effektiviserer prosessene med avstemminger og periodeavslutning. Her kan du selv se hvorfor over 3500 kunder allerede bruker Trintech.