Wind turbines in a field

Kraft og energi

Automatiserte periodeavslutninger hjelper kraft- og energibransjen med å jobbe raskere. Kostnader går ned, kontrollen går opp, og virksomheten får tilgang til nye analyser.

Trusted By:

Trintech Financial Close Software Customer - Target
Trintech Financial Close Software Customer - Uber
Trintech Financial Close Software Customer - Dallas Cowboys
Trintech Financial Close Software Customer - GSK
Trintech Financial Close Software Customer - LKQ Corporation
Trintech Financial Close Software Customer - Kellogs
Trintech Financial Close Software Customer - HP
Trintech Financial Close Software Customer - BitStamp
Trintech Financial Close Software Customer - ABB

Effektive periodeavslutninger, automatiserte avstemminger og verdifull innsikt

Løsninger for automatiserte avstemminger og periodeavslutninger reduserer tidsbruken for regnskap. Samtidig vil risiko fjernes og tid frigjøres til mer strategiske formål.

Store aktører som Atmos Energy, British Energy, og National Grid får bedre oversikt og bedre kontroll med Trintechs løsninger for automatiserte avstemminger og periodeavslutninger.

Spar mye tid i periodeavslutningen

Reduserte kostnader gjennom færre feil og avskrivninger, og bedre kontroll på likviditeten

Bedre kontroll og større oversikt med smarte kontrollfunksjoner

Automatisering gir mer kontroll i periodeavslutningen

En satsning på smart digital endring i økonomi og regnskap gir mye bedre forutsetninger for å heve kundetilfredsheten.

Bedre dataintegritet

Automatiserte periodeavslutninger sikrer at all informasjon er sikker og nøyaktig.

Raskere avslutninger

Automatiserte avstemminger av konti og transaksjoner gjør hver periodeavslutning enklere.

Bedre kontroll og støtte

Med alle data til periodeavslutningen på ett sted kan dine team gjennomføre dybdeanalyser som skaper større produktivitet og støtter forretningskravene til vekst.

Bedre rapportering til myndigheter

Automatiserte periodeavslutninger gir et bedre kontroll-rammeverk for å styre alle finansielle prosesser, med gode og tilgjengelige spor for revisor.

Se hva andre selskaper har fått til

Knytt sammen dine data med våre “klare til bruk” og smarte ERP-integrasjoner

For å skape god digital endring i økonomi og finans behøves et system med kontrollfunksjoner som gir effektive periodeavslutninger og nøyaktig og pålitelig rapportering. Disse kontrollfunksjonene kobles tett opp mot deres økonomi-/ERP-system. Det gir smartere prosesser for oppgaver som transaksjonsavstemminger, avstemminger i hovedboka, for avslutningsoppgaver, bilagsføringer og testing for å sikre samsvar med regler og retningslinjer. Dette kan da føres over i finanssystemene for å sikre de beste kontrollrutiner rundt skatt, rapportering, treasury, m.m.

Fagstoff

Oppdag hvordan vi bistår din næring med innsikt, spennende fagarrangementer, og mer.