Clothes hanging on a rack in a shop

Detaljhandel

De som jobber med økonomi og regnskap må håndtere store mengder transaksjonsdata, sikre at systemene støtter nye betalingsløsninger, og fortløpende levere ut styringsinformasjon. For å støtte veksten og sikre at virksomheten fungerer best mulig med en omni-salgskanal vil dere være viktig at økonomi- og regnskapssystemene alltid er oppdatert og i forkant av utviklingen.

Trusted By:

Trintech Financial Close Software Customer - Target
Trintech Financial Close Software Customer - Uber
Trintech Financial Close Software Customer - Dallas Cowboys
Trintech Financial Close Software Customer - GSK
Trintech Financial Close Software Customer - LKQ Corporation
Trintech Financial Close Software Customer - Kellogs
Trintech Financial Close Software Customer - HP
Trintech Financial Close Software Customer - BitStamp
Trintech Financial Close Software Customer - ABB

Gjør det effektivt å håndtere store transaksjonsvolum og gi mer innsikt til ledelsen

De fremste regnskaps- og økonomiavdelinger må hele tiden tilpasse seg og modernisere deres periodeavslutningsprosesser. Med de beste løsninger for automatisering av de finansielle oppgavene er det enklere å innføre mer effektive og smarte arbeidsformer, slik at tid kan frigjøres til oppgaver av høyere forretningsmessig verdi.

Håndtering av data på tvers av kompliserte transaksjoner

Bedre kontroll på avvik når det kjøres store volum

Bedre støtte for vekst i organisasjonen

Sikrer at dataene er korrekte

Lettere å identifisere og organisere data mer effektivt på tvers av kilder som kredittkort, kontanter, gavekort, m.m. Automatisert avstemming sikrer at dere kan jobbe raskere og mer effektivt.

Bruk tiden på det som skaper mest verdi

Med definerte grenseverdier på datoer og beløp blir det enklere å automatisere avstemminger slik at dine regnskapseksperter kan bruke tiden på å løse avvikene.

Vær proaktiv

Med all informasjon til periodeavslutningen ett sted kan dine team gjennomføre dybdeanalyser av lukkede data. Det gir mer effektive arbeidsformer, større nøyaktighet og sikrer at organisasjonen bedre møter kravene til vekst.

Se hva andre selskaper har fått til

Knytt sammen dine data med våre “klare til bruk” og smarte ERP-integrasjoner

For å skape god digital endring i økonomi og finans behøves system med kontrollfunksjoner som gir effektive periodeavslutninger og nøyaktig og pålitelig rapportering. Disse kontrollfunksjonene kobles tett opp mot deres økonomi-/ERP-system. Smartere prosesser forenkler oppgaver som transaksjonsavstemminger, avstemminger i hovedboka, for avslutningsoppgaver, bilagsføringer og testing for å sikre samsvar med regler og retningslinjer. Dette kan da føres over i finanssystemene for å sikre de beste kontrollrutiner rundt skatt, rapportering, treasury, m.m.

Fagstoff

Oppdag hvordan vi bistår din næring med innsikt, spennende fagarrangementer, og mer.