Global Financial Close Benchmark Report 2022

Whitepaper

Fyll ut skjemaet for å få tilsendt rapporten

Økonomiavdelinger har utviklet seg mye de siste årene fordi digitalisering og automatisering av manuelt arbeid, spesielt med periodeavslutningen, har blitt mer sentralt. Derfor er det viktigere enn noen gang at økonomifunksjonen tilpasser seg disse endringene for å kunne være både konkurransedyktige og for å få arbeid utført i tide.

I løpet av første halvdel av 2022 utførte Trintech en undersøkelse bestående av 160+ personer fra finans- og økonomiavdelinger fra hele verden. Studien inkluderte både store og middelsstore bedrifter på tvers av bransjer og roller. Resultatene fra undersøkelsen viser at å rekruttere og å beholde talenter vil være den største utfordringen bedrifter står overfor, etterfulgt av å skaffe forretningskritisk innsikt i realtid.

NØKKELFUNN

  • 52 % av respondentene svarte at å overholde frister og tidspress var den største utfordringen de stod overfor ved deres nåværende periodeavslutning.
  • To tredjedeler av virksomhetene ønsker å redusere antall dager de bruker på periodeavslutningen og 34 % sier at en raskere periodeavslutning er den viktigste faktoren når det kommer til å bygge beslutningsgrunnlag for automatisering.
  • 74 % av respondentene svarte at de ikke har en effektiv automatisering på plass i dag – de på fortsatt på nivåene «lav grad» eller «middels lav grad» av automatisering.

Last ned rapporten for å se hvordan din bedrift ligger an i forhold til andre når det kommer til grad av fremtidsrettet automatisering. Videre får du anbefalt seks trinn som kan hjelpe deg med å få i gang automatiseringsstrategien din i dag.