Coin being inserted into piggy bank

Forsikring

Som tilbydere av økonomisk- og personlig sikkerhet må forsikringsbransjen være trygge på at deres regnskapsteam alltid kan levere oppdaterte tall.

PROTECTOR FÅR BEDRE KONTROLL PÅ PERIODEAVSLUTNINGEN

les mer

Trusted By:

Trintech Financial Close Software Customer - Target
Trintech Financial Close Software Customer - Uber
Trintech Financial Close Software Customer - Dallas Cowboys
Trintech Financial Close Software Customer - GSK
Trintech Financial Close Software Customer - LKQ Corporation
Trintech Financial Close Software Customer - Kellogs
Trintech Financial Close Software Customer - HP
Trintech Financial Close Software Customer - BitStamp
Trintech Financial Close Software Customer - ABB

Ta ned den finansielle risikoen

Vekst medfører gjerne mer kompliserte bakenforliggende prosesser innad i organisasjonen, og da især på regnskap. Mot kundene brukes automatiserte prosesser med smarte verktøy for å håndtere kundekrav, for å vurdere risiko og levere en bedre kundeopplevelse. For de på regnskap så er sannheten gjerne en annen med bruk av regneark og manuelle metoder for å gjennomføre avstemminger og periodeavslutninger. Det gir tregere prosesser, og gjerne også større risiko.

Derfor må økonomi og regnskap avvikle de manuelle tilnærmingene som kun er en kilde til risiko og påfølgende fare for at virksomheten ikke operer i tråd med lover og regler.

Se hvordan globale forsikringsselskap som State Farm, MetLife og Nationwide lener seg på Trintech for avstemminger og automatiserte periodeavslutninger.

99 %+ mindre tidsbruk på avstemmingsoppgaver

76 %+ færre tap

75 %+ mindre tid på oppgaver som må rettes opp

Spar tid

Ved å automatisere avstemmingsprosessene fanges avvik enklere opp og dere får varsel om de punktene som må undersøkes nærmere. Dette sparer mye tid som kan brukes til mer strategiske formål.

Enklere revisjoner

Med en skybasert løsning for periodeavslutninger får du en aktivitetslogg som gir sporbarhet gjennom hele periodeavslutningen. Det gir mye bedre oversikt og en enklere oppgave for revisor.

Risikohåndtering

Automatisering gir deg bedre kontroll over de finansielle prosessene og sikrer at du er i samsvar med lover og regler.

Se hvordan andre forsikringsselskap håndterer deres periodeavslutninger

Knytt sammen dine data med våre “klare til bruk” og smarte ERP-integrasjoner

For å skape god digital endring i økonomi og finans behøves et system med kontrollfunksjoner som gir effektive periodeavslutninger, med nøyaktig og pålitelig rapportering. Disse kontrollfunksjonene kobles tett opp mot deres økonomi-/ERP-system. Det gir smartere prosesser for oppgaver som transaksjonsavstemminger, avstemminger i hovedboka, for avslutningsoppgaver, bilagsføringer og testing for å sikre samsvar med regler og retningslinjer. Dette kan da føres over i finanssystemene for å sikre de beste kontrollrutiner rundt skatt, rapportering, treasury, m.m.