Adra Balancer

Brosjyre

Fyll ut skjemaet for å laste ned brosjyren

EFFEKTIVISERING AV TIDKREVENDE OPPGAVER

De mest tidkrevende oppgavene i regnskapet er å underbygge saldoen og legge til dokumentasjonen. En stor grunn er at Excel fortsatt er det dominerende verktøyet som finansavdelingene bruker for balanse. Ofte kjøres Excel-filer av originaler opprettet for mange år siden, som nå er ødelagte koblinger og makroer som ingen kan forstå. Du må finne en måte å effektivisere denne prosessen på, siden kontoene dine bare vil vokse og bli mer komplekse. 

Adra Balancer er en skybasert løsning for balanseavstemmingsprosessen som tilbyr effektivitet, nøyaktighet og kontroll som styrker arbeidet med periodeavslutningen.

Fordeler med Adra Balancer:

  • Bedre overblikk
  • Automatisert arbeidsflyt
  • Kontroll og kvalitet
  • Forenklet revisjonshåndtering

Last ned brosjyren for å finne ut mer om hvordan du kan spare tid i arbeidet med avstemming og dokumentasjon ved å bytte ut regneark med en mer moderne tilnæring til periodeavslutningen.