Adra Matcher

Brosjyre

Fyll ut skjemaet for å laste ned brosjyren

Hvis du fortsatt bruker regneark og ringpermer for å avstemme transaksjoner, er du ikke alene. Nesten en fjerdedel av selskaper med mer enn 100 millioner norske kroner i omsetning behandler transaksjoner på samme måte. Automatiserte avstemminger av transaksjoner lar deg jobbe mer effektivt, frigjør tid og reduserer kostnader. 

FORDELER MED ADRA MATCHER

  • Mulig å matche nesten alle typer balansekontitransaksjoner
  • Enkelt å sette fleksible avstemmingsregler
  • Automatisk avstemming av transaksjoner
  • Kontinuerlig matching
  • Forenkler revisjonen

Last ned brosjyren for å lese mer om hvordan du kan spare tid i arbeidet med avstemming ved å bytte ut regneark med en mer moderne tilnæring til periodeavslutningen.