ROI ved automatisering av transaksjonsavstemming

Whitepaper

Fyll ut skjemaet for å laste ned heftet

Utfordringer med manuell transaksjonsavstemming

Transaksjonsavstemming er en av de grunnleggende regnskapsprosessene som ethvert selskap er pålagt å utføre. For selskaper som avstemmer et høyt antall transaksjoner fra leverandører, banker, kredittkort, kontanter eller andre kilder, kan prosessen være svært manuell og tidkrevende.

Bruk av tradisjonelle verktøy som regneark og permer gjør avstemmingsprosessen mer tidkrevende. En regnskapsfører kan bruke flere uker på å laste opp, finne og avstemme transaksjoner manuelt. Dette gir økonomiledelsen mindre oversikt og mulighet til å følge med på status uten møter. Det undergraver regnskapsførernes kompetanse og gir dem mindre tid til å kunne jobbe med mer strategiske oppgaver.

ROI på en komplett matchingstjeneste

En komplett og automatisert avstemmingssuite kan løse en rekke økonomiske utfordringer, uavhengig av bransje, som for eksempel:

  • Bygg og anlegg
  • Detaljhandel og e-handel
  • Restaurant og servering
  • Hotell og reiseliv
  • Bank og finans

Ved å ta i bruk Adra Matcher blir transaksjonsavstemmingen mindre kompleks, og de manuelle prosessene reduseres. Løsningen frigjør tid slik at regnskapsførere kan bruke mer tid på å undersøke avvikene. Last ned heftet for å lese flere fordeler med å automatisere transaksjonsavstemminger og løsninger på de ulike utfordringene som bransjer står overfor.