Webinar

Miniwebinar: Effektiv risikostyring med Adra Suiten

Har din økonomiavdeling optimal tilnærming til risikostyring?

Sentralt i arbeidet med risikostyring er å kunne identifisere de viktigste risikoene og velge hvilke tiltak som må iverksettes så virksomheten kan nå sine mål. Virksomheter som evner å bruke risikostyring i beslutningsstøtteverktøy er i bedre stand til å prioritere sine ressurser for å oppnå sin målsetning.

Gevinster ved god risikostyring:

  • Reduser kostnader med effektivitetsskontroll og overvåking
  • Øk effektiviteten, optimaliser intern prosesser, prosedyrer og retningslinjer.
  • Definer styringsstruktur med klar ansvars- og rolledeling.

Det er flere elementer som man bør sørge for å ha på plass:

  • Etablerte prosesser
  • Pålitelig rapportering
  • Sporbarhet

Vi har spilt inn webinar der vi ser på hvordan Adra Suiten kan bidra til bedre risikostyring i økonomiavdelingen.

Hvem er webinaret for?

Alle som jobber i økonomi- og regnskapsavdelinger og som involveres i dette arbeidet.

Få tilgang til innspilt webinar ved å fylle ut skjemaet til høyre.