Styrk rammeverket for finansiell kontroll

Blogg

Det forventes at økonomiavdelingen bidrar til vekst og verdiskaping for å oppnå en vellykket bedrift. Men dette kan imidlertid bli vanskelig om de er fastlåst til manuelle og tidkrevende oppgaver i periodeavslutningen. Videre blir planer om å skalere virksomheten mye vanskeligere når økonomiavdelingen ikke føler seg trygge på tallene de rapporterer. Nøkkelen er å frigjøre økonomiavdelingen ved å styrke det eksisterende rammeverket for finansiell kontroll.

Organisasjoner bør ha et rammeverk for sine finansielle kontroller. Dette er et krav for å gjøre forretninger i de fleste land og for å overholde regulatoriske krav. En av de beste måtene å sikre integriteten til disse finansielle kontrollene på er å samkjøre ansatte og prosesser med teknologi. Når prosesser har blitt standardisert og ansatte i økonomiavdelingen har blitt bemyndiget, er det neste steget å styrke rammeverket med automatisering.

 

Improve your financial controls framework through a holistic approach.

Utnytt programvarer for å forbedre finansielle kontroller

Disponer tid

Periodeavslutning og rapportering av resultater er komplekse oppgaver som må fullføres på kort tid, samtidig som de må oppfylle strenge compliance-krav. Å skrive en «to-do» liste, utarbeide tidspunkter, delegere oppgaver og arrangere daglige møter hjelper bare til en viss grad, spesielt når det er begrenset med tid. Plutselig skjer det endringer – et savnet dokument dukker opp, noen ringer inn syk eller man gjør en feil– dette kompliserer prosessen ytterligere.

Heldigvis finnes det programvarer som sentraliserer oppgavelister og dokumenterer fremdriften for et hvert element i et prosjekt: Adra Task Manager. Automatiske varsler bidrar til å holde alle oppdatert. I tillegg er det innebygd oppgavestyring og revisjonsspor som gir god oversikt for finansielle kontroller.

Gjør transaksjoner raskere

Den første oppgaven i enhver periodeavslutning er å avstemme transaksjoner fra en gitt periode. Når dette blir fullført manuelt, er det en av de mest tidkrevende delene av periodeavslutningen. Etter hvert som en bedrift vokser, vil også kompleksiteten og ressursene som trengs for å holde periodeavslutningen under kontroll øke. Fremtidsrettede organisasjoner bruker nå automatiserte avstemmingssystemer, som Adra Matcher, for å gjøre denne arbeidsoppgaven. Prosessen fullføres mye raskere, slik at teamene kan bruke mer tid på å se på avvikene. Dette forbedrer nøyaktigheten og påliteligheten til periodeavslutningen.

Adra Matcher strengthens financial controls through automation.

Fjern gjentakende avstemminger

Balanseavstemming er ikke en komplisert oppgave, men å underbygge saldoene og legge til støttedokumenter kan bli en repeterende prosess med stor feilmargin når det gjøres manuelt. Oftere er regneark lagrede versjoner av dokumenter opprettet for mange år siden. Ved å bruke programvarer som Adra Balancer vil den automatisk avstemme lavrisikokontoer, slik at man kan fokusere på saldoer som kundefordringer, leverandørgjeld og andre nøkkelkontoer. Det lar også regnskapssjefen raskt oppdage flaskehalser og potensielle avskrivningsrisikoer og dokumentasjon som kreves for å gi full oversikt over balansen. Hvis en saldo endres etter å ha blitt sertifisert, blir godkjenneren automatisk varslet om å validere kontoen på nytt. Umiddelbar sporing av hver avstemming oppretter et revisjonsspor innenfor rammeverket for økonomiske kontroller som er lett tilgjengelig for alle interne eller eksterne kontrollører.

A key step to strengthening financial controls is aligning ERP with the right point solution.

Adra by Trintech gir økonomiavdelingen de verktøyene de trenger for ikke bare å øke integriteten til deres rapportering, men også for å få verdifull innsikt i organisasjonen. For å lære mer om fordelene med Adra, se hva noen av våre kunder sier.

[cta-content-placement]