En guide til bedre kontroll og compliance

Ebok

Fyll ut skjemaet for å laste ned eboken

Få kontroll på internkontrollen og compliance.

Ifølge EY er en av de viktigste grunnene til at noen presterer bedre enn andre med periodeavslutningsprosessen er at de har en dokumentert og detaljert forståelse av viktige prosesser. Internkontroll er et viktig verktøy som hjelper økonomisjefer – og hele organisasjonen – med å være effektive samtidig som man unngår problemer, som for eksempel brudd på lover eller svindel.

Ved å gjøre dette kan de identifisere de viktigste risikoene i periodeavslutningsprosessen og få en velfungerende internkontrollprosess. Å sikre at internkontrollene dine er veldefinerte vil føre til økt pålitelighet av finansiell rapportering og etterlevelse av lover, forskrifter, interne retningslinjer og effektivitet i driften.

Hva er risikobaserte finansielle kontroller?

Risikobasert finansiell kontroll og compliance er kritiske deler for en effektiv risikostyring. Det vanligste rammeverket for internkontroll er COSO*. Fordelt på fem forskjellige internkontrollelementer innenfor tre mål og fire enheter, kan dette rammeverket gi trygghet for bedriftsstyret, interessenter og regulatorer.

5 Viktige elementer i intern kontroll for finansiell rapportering

  1. Kontrollmiljø: Hvordan skaper du bevissthet og oversikt over mulig risiko i periodeavslutningen, som for eksempel svindel, manuelle feil og delte regneark?
  2. Risikovurdering: Det er viktig å identifisere og analysere relevant risiko og sjekke dem med hovedmålene dine for å avgjøre eventuelle hindringer til suksess.
  3. Informasjon og kommunikasjon: Hvor godt er de ansatte i økonomiavdelingen informert om pågående kontrollaktiviteter og deres formål? Oppdateres de når endringer implementeres?
  4. Overvåking: IT-systemer som er spesialbygd for å overvåke periodeavslutningsprosessen, gjør at du effektivt kan teste og justere kontrollaktiviteter og fjerne flaskehalser.
  5. Kontroll Aktiviteter: Tydelig definerte prosesser og aktiviteter på konsern-, rapportering- og transaksjonsnivå er utformet for å redusere risiko

Identifiser risiko i tallene dine

Poenget med å implementere kontrolltiltak er å redusere potensielle risikoer du har identifisert i tallene dine. Eksempler på kontrollaktiviteter er:

  • Eksistens
  • Fullstendighet
  • Forekomst
  • Rettigheter og plikter
  • Cut-off

Det finnes en rekke risikoer for økonomisk rapportering som du bør være klar over og jobbe med å unngå. I denne e-boken beskriver vi de viktigste stegene du må ta for å implementere nødvendige kontrollaktiviteter, effektivisere prosesser og raskt identifisere risikoer i økonomiavdelingen. Slik vil du kunne øke kontrollen, avslutte raskere og stole på tallene dine.