Tiden er kommet for interimsrevisjon

Blogg

Skrevet i samarbeid med vår partner Xacct Accounting AS

Av Marius Berg

Som leder for regnskapsbyrået XACCT Accounting og tidligere revisor i KPMG er Marius Berg naturlig nok opptatt av en sunn og bærekraftig økonomifunksjon som er strømlinjeformet og tilrettelagt for å ta gode og raske beslutninger. Nå er tiden kommet for gjennomføring av interimsrevisjonen og har man lagt et godt grunnlag i form av automatisering og dokumentasjon av prosesser og rutiner er dette en ren formalitet.

Revisjonsselskapet vil ha det strøkent!

Hensikten med interimsrevisjonen er blant annet er å gi selskapet indikasjoner på feil og mangler som bør utbedres frem mot hovedrevisjonen. Alle oppgaver som kan utføres nå er en fordel og gjør at hovedrevisjonen kan gå raskere. Selskapet får også mulighet til å gi aksjonærer og andre interessenter raskere rapportering fordi hovedrevisjonen og avslutning av regnskapet går raskere.

For revisor er det en ting som gjelder; unngå unødvendig tidsbruk og tilhørende diskusjoner på tilleggsfakturaene

Omfanget av revisjonen kan variere fra en stikkprøvekontroll til en utvidet revisjon, men for revisor er det en ting som gjelder; unngå unødvendig tidsbruk og tilhørende diskusjoner på tilleggsfakturaene.

Regnskapsbyråets motivasjon for å automatisere – finnes den?

Om man har satt ut regnskapsførselen så stoler man på at byrået jobber effektivt og legger til rette for at revisjonen kan gjennomføres som planlagt og mest mulig effektivt. Vår erfaring er imidlertid at også byråene har et stort forbedringspotensial. Automatiseringen fjerner arbeidsoppgaver fra byråer, men de fleste lever komfortabelt av å føre timer på gamlemåten og har ikke de samme insentivene for å automatisere. For en revisor (og kunde) betyr dette at tiden en revisjon tar og kostnadene ved gjennomføring øker.

Å samarbeide godt og legge til rette for en rask og effektiv revisjon vil være er et viktig mål. Fokus vil alltid være å benytte teknologi smart for å levere effektive prosesser for kunden og gjennom det kunne redusere kostnadene forbundet med regnskapsføringen

Et moderne byrå har en annen tilnærming til dette der det å samarbeide godt med alle involverte og legge til rette for en rask og effektiv revisjon vil være er et viktig mål. Fokus vil alltid være å benytte teknologi smart for å levere effektive prosesser for kunden og gjennom det kunne redusere kostnadene forbundet med regnskapsføringen og revisjonen.

Med et moderne ERP system i bunn, gjerne i kombinasjon med smarte og integrerte forsystemer er gjennomføring av en revisjon en rask og smertefri prosess. Tid og ressurser frigjøres til mer verdiøkende oppgaver. I tillegg reduseres forretningsrisiko, kvalitet og tempo i alle prosesser øker, og raskere beslutninger kan tas basert på riktig og relevant informasjon.

Beste praksis og riktig bruk av teknologi

Skal man evne å ta ut disse gevinstene holder det ikke med å implementere en ny løsning og tenke at jobben er gjort. Det vil alltid være behov for menneskelig bidrag, og prosessene som tidligere har vært manuelle må endres for at man skal kunne hente ut effektene.

For revisor vil det være avgjørende med god dokumentasjon av regnskapsrutiner, effektive verktøy for arbeidsdeling og oppgavestyring og mulighet for enkelt å trekke ut og overføre regnskapsdata til revisor for å nevne noe. Generelt handler det om å legge til rette for at revisjonen går som planlagt uten behov for ekstra innsats utover det som er planlagt som del av revisjonen.

Dette handler om å ta i bruk teknologien riktig, etter beste praksis for god regnskapsføring. Vår erfaring er at de fleste virksomheter har et stort potensiale for å effektivisere sentrale funksjoner i regnskapsprosessen og at et moderne ERP system med tilhørende forsystemer bringer de et langt skritt videre på veien til et optimalt set-up.

 

Om XACCT

XACCT Accounting AS er en ledende leverandør av regnskaps- og lønnstjenester. XACCT var tidligere en del av KPMG og eies i dag av Varig Industri. XACCT har 35 ansatte og omsetter for 50 MNOK (2019). Vår kjernekompetanse er utvikling av økonomifunksjoner. Våre viktigste bransjer er teknologi, bank, finans, forsikring og detaljhandel. XACCT er eksperter på internasjonalisering og betjener norske kunder på alle kontinenter. Tjenestene leveres basert på markedsledende skybaserte løsninger. Ler mer her