Outsource regnskapet: Hvordan økonomiledere kan redusere driftskostnadene og risiko

Blogg

Reduser driftskostander med BPO-tjenester

Når en virksomhet vokser, øker periodeavslutningsprosessen både i omfang og kompleksitet. Mens noen organisasjoner øker antall ansatte for å håndtere arbeidsmengden, kan økonomisjefer som prøver å redusere driftskostnadene, ta i bruk outsourcing av prosesser i bedriften (BPO). BPO-tjenester tilbyr alternative outsourcede regnskapsløsninger.

Operative oppgaver som administrasjonsarbeid, IT og økonomifunksjoner er nødvendige for å drive en organisasjon, men de øker ikke bunnlinjen. BPO-er kan håndtere disse segmentene av arbeidsmengden slik at selskapet kan bruke sine ansatte og ressurser til å utvide kjernevirksomheten. I tillegg kan BPO-er redusere behovet for økte lønnsutgifter eller ressurser for å rekruttere.

BPO-tjenestebransjen gjør det relativt bra. I 2020 ble den globale markedsstørrelsen verdsatt til over kr 232.000 med en forventet årlig vekstrate (CAGR) på 8,5 % til og med 2028. Etterspørselen har skiftet til mer fleksible og eksterne arbeidsmiljøer, og det er et behov for tilpasningsdyktighet i uforutsigbare markeder. Spesielt innenfor finans- og regnskap er lovpålagte bankkrav en viktig faktor for å drive BPO-vekst. Bank- og finansbransjen er forventet å oppleve den raskeste vekstraten av alle bransjer fremover.

 

Outsourced accounting and BPO services are a rapidly growing industry.

 

Outsourcing av regnskapsprosesser

Automatiseringssoftware er en av de viktigste faktorene som driver bruken av BPO-tjenester. Utviklingsteknologier som prosessautomatisering og skytjenester distribueres av BPO-er for å redusere driftskostnadene og bidrar til å øke vekst hos kundene.

Softwareprogrammer kan gjennomføre de samme funksjonene som en ansatt, men i et raskere tempo. I tillegg krever skylagring mindre fysisk plass, noe som kan redusere mengden energi som forbrukes. Det anslås at 83 % av virksomhetens arbeidsmengder er lagret i nettskyen i 2020. Selskaper som går over til BPO-tjenester, kan utnytte de nyeste outsourcede regnskapsteknologiene uten ytterligere investeringer for å maksimere effektivitetsgevinster og redusere driftskostnader.

Ved å outsource regnskapet og ta i bruk automatiseringsverktøy får selskaper mulighet til å utnytte kapasiteten til de ansatte i avdelingen. Med trivielle oppgaver dekket av automatiseringsprogramvare og BPO-tjenester, kan ansatte fokusere på strategiske og utfordrende oppgaver som tilfører verdi til virksomheten.

Dette resulterer i større medarbeidertilfredshet. Ansatte får muligheten til å levere effektivt på nye oppgaver og mål fra virksomheten etter hvert som den vokser. Når man utnytter teknologi og automatisering, er det dessuten enklere å beholde talenter. Økonomiavdelinger opplever bedre arbeidsforhold og muligheten til å utvide kompetansen sin, noe som fører til et ønske om å bli værende i selskapet. Dette gir også økonomiavdelingen mer tid til å finne måter å investere i sine ansatte på, ikke bare for å forbedre moralen, men også for å forbedre ferdighetene de har utviklet på jobben. Ved å tilby utviklingsmuligheter som opplæring eller videreutdanning kan organisasjoner sikre at deres ansatte vil føle seg verdsatt.

Outsourced accounting best practices help CFOs reduce operating costs.

 

Tips for å bruke BPO-tjenester

Hvis organisasjonen din vurderer å ta i bruk en BPO for å håndtere noen av prosessene, her er noen ting å huske på:

  1. En BPO eller et outsourced regnskapsbyrå bør kunne håndtere periodeavslutningsprosesser ved hjelp av metoder som reduserer driftskostnadene. Hvis det ikke er billigere enn selskapets nåværende metode, er det ingen merverdi.
  2. I tillegg til å spare penger, bør en BPO føre til tidsbesparelser og redusere risikoen. Selskapet bør ha tilgang til minst én sakkyndig som har kompetanse om grunnleggende praksiser.
  3. En virksomhet som tilbyr BPO-tjenester, vil jobbe med flere kunder samtidig. For å spare tid på datakrevende prosesser som transaksjonsavstemming bør BPO strategisk distribuere skybaserte verktøy som oppgavestyring og automatisering for å forbedre arbeidsflyten.

Når bedrifter vurderer å bruke en BPO for å forbedre periodeavslutningsprosessen, bør de se etter en leverandør som har alle egenskapene ovenfor. Hvis organisasjonen din er en BPO, vil optimalisering av praksisen din basert på det ovennevnte gjøre deg til en attraktiv leverandør.

Automatisert periodeavslutning og BPO-tjenester gjør det mulig for virksomheten din å utnytte vekstmuligheter. Hvis du vil lære mer om hvordan du kan ta i bruk dette i virksomheten din, kan du lese eboken vår her.

[cta-content-placement]