Optimaliser og automatiser organisasjonen– Få mer gjort med mindre innsats

Blogg

Teknologi og data er identifisert som to av de største utfordringene og disse påvirker effektiviteten til økonomiavdelingen. Hackett Group, i tillegg til våre kunder, rapporterer at vellykkede selskaper som har automatisert periodeavslutningsprosessen, kan oppnå mer nøyaktig og rettidig rapportering. Videre har de en mer effektiv prosess, med reduserte kostnader.

Effektiviser prosessen:

Å automatisere periodeavslutningsprosessen fra manuelle regneark og databaser til en automatisert løsning forbedrer både effektiviteten og kvaliteten på prosessen. Kundene rapporterer om en reduksjon på 99% i tiden det tar å fullføre avstemminger. I tillegg har vi mange eksempler på at bedrifter har redusert tiden brukt på periodeavslutningen samtidig som de har forbedret kvaliteten på dataen.

«Vi har en helt annen kvalitet på tallene nå. Arbeidet er enklere, mer effektivt og ikke minst mer oversiktlig. Det har vi også fått tydelige tilbakemeldinger på fra revisor, det er natt og dag i forhold til før» – Fatland

Med reduserte kostnader:

Håndteringen av organisasjonens kostnader er hovedprioriteten for økonomifunksjonen. Mange CFO-er vil fortsette å foreta betydelige kostnadsgjennomganger for å identifisere hvilke kostnader som kan kuttes og hvilke utgifter som er nødvendige for å sikre «business as usual»-drift.
Automatisering av periodeavslutningen gir viktige besparelser gjennom forbedringer i effektivitet, kontroll, revisjon og andre prosesskostnader. Trintech sine kunder har rapportert en reduksjon i tap på 76 % og en 62 % reduksjon i avskrivninger ved å automatisere periodeavslutningsprosesser.

«Periodeavslutningen håndteres effektivt fordi vi har gode verktøy. Vi har løpende kontroll og alt er til enhver tid dokumentert. Skulle noe gå galt kan vi avslutte uten å ha avstemt, fordi vi vet at alt stemte forrige måned.» – Modhi

Med færre ansatte:

Med en automatisert periodeavslutningsprosess trenger man ikke bare færre ansatte til å utføre manuelt arbeid, men det tillater også vekst i organisasjonen uten å måtte ansette flere. Dette fører til reduserte kostnader, og sikrer effektivitet og nøyaktighet på tvers av organisasjonen.

«Mine kollegaer i økonomiavdelingen er fornøyde med Adra-løsningene fordi det gir de en god støtte i hverdagen. Vi er derfor i ferd med å implementere systemene i flere deler av Modhi-konsernet» – Modhi

Utnytt eksisterende investeringer:

Ledende økonomifunksjoner må prioritere å investere i teknologi for å redusere risikoen for feil og øke tilliten til tallene. Automatisering gjør det mulig å strømlinjeforme prosesser og redusere risikoen for kostbare og manuelle feil.

«Vi har fått mye bedre oversikt og kontroll over periodeavslutningen, slik at vi kan bruke tiden på mer verdiskapende oppgaver for selskapet.» – Brandsdal Group

Beholde kompetanse og talent:

Ved å eliminere repeterende og manuelt arbeid trenger man ikke bare færre ansatte, men man tiltrekker og beholder også de mest talentfulle. Automatisering gjør det mulig for ansatte å fokusere på analytisk arbeid av høyere verdi og gjennomføre det innen rimelig arbeidstid. Det er imidlertid uunngåelig at folk slutter, spesielt i outsourcede og SSC-stillinger der churn rater ligger på 25% -50%. Automatisering og standardisering er nøkkelen til å sikre at ansatte vet hva som har blitt gjort, hva som fortsatt må gjøres, og hvordan man gjør det.

“Vi trengte å implementere en løsning som gjorde det enkelt å standardisere prosessene våre. Etter å ha vurdert mulighetene i markedet, valgte vi å implementere Adras løsning fordi vi følte at det var den mest kostnadseffektive og omfattende løsningen for våre utfordringer” – Ruter AS.

Manuelle metoder og utdaterte verktøy er ikke lenger bærekraftig. Automatisering av avstemmings- og periodeavslutningsprosesser er en viktig investering for organisasjonens overlevelse og vekst i fremtiden.