Økonomiavdelingen må ta aktivt del i den digitale transformasjonen

Blogg

Postdoktor ved Norges Handelshøyskole, Dan-Richard Knudsen, oppfordrer norske økonomiavdelinger og regnskapsførere til å engasjere seg i teknologi som gjør arbeidsdagen enklere. – Den digitale transformasjonen kommer uansett, sier han.

Teknologi har alltid formet jobber og arbeidsoppgaver i alle bransjer, og utviklingen går bare fortere. Smarte løsninger for regnskapsføring finnes også. Postdoktor ved Norges Handelshøyskole, Dan-Richard Knudsen, mener det er viktig å få på plass løsninger som reduserer de manuelle og repetitive arbeidsoppgavene, selv om det kan virke skummelt.

– Virksomheter jeg har observert, har vært skeptiske til å automatisere vekk arbeidsoppgaver i starten, men sett at de ender opp med å få mer spennende arbeidsoppgaver. Den ene virksomheten endte sågar opp med å ansette fire nye personer i etterkant av automatiseringen. Foreløpig er det lite som tyder på at man skal ha grunn til å engste seg for arbeidsledighet, forteller Knudsen.

Han siterer en undersøkelse hvor forfatterne gjennom sin metodologi kommer frem til at det er 94 prosent sannsynlighet for at hele eller deler av jobben til regnskapsførere og revisorer blir tatt over av roboter og automatisering.

Les mer om hvordan regnskapsførere kan få en mer spennende hverdag i vårt inspirasjonshefte her

Må være med på forvandlingen

Han beskriver en bransje hvis digitale verktøy stort sett har vært begrenset til å la regnskapsførere gjøre jobben sin mer nøyaktig og dermed skape mer detaljerte analyser. Knudsen håper regnskapsbransjen ikke blir sittende på sidelinjen, fornøyd med det de har, når nye teknologier siver inn i alle hjørner og fasetter av næringslivet.

– Det som kan automatiseres vil nok automatiseres i denne bransjen. En stor porsjon av oppgavene til regnskapsavdelingen vil nok med tiden bli gjort av en robot. Økonomi- og regnskapsfunksjonene bør i aller høyeste grad ta aktivt del i denne utviklingen. Den kommer enten de er med frivillig eller ikke, sier Knudsen.

En litteraturgjennomgang Knudsen har gjort viser at digitalisering gjør regnskapsføring til et mer flytende fagfelt.

Han eksemplifiserer med en virksomhet han har jobbet med som nå bruker regnskapsavdelingens som en salgskanal. Regnskapsførerne som tidligere godkjente bilag og sjekket balansekontoer er nå ute og lærer opp andre i automatisering av regnskapsoppgaver.

Nye informasjonkilder skaper muligheter

Mens dataene regnskapsavdelinger har jobbet med stort sett har vært strukturerte, er ustrukturerte data den nye normen. Utfordringen for mange er å få oversikt og verdi ut av den. Det vil kreve mye og ny kompetanse.

– Regnskapsførere har hatt enerett på å fôre strukturert informasjon til ledelsen. Hvis de ikke er proaktive for å forstå hvordan de nye informasjonskildene kan brukes vil andre yrkesgrupper komme og gjøre det, sier Knudsen, og advarer regnskapsførere mot for eksempel digitale markedsførere og teknologer som forstår hvordan data kan brukes til å skape ny verdi.

– Man trenger ikke nødvendigvis være teknologisk ekspert, men en bør ha en interesse og forståelse for hvordan dataen kan brukes, sier Knudsen.

Muligheter og utfordringer

Det teknologiske skiftet vil skape både utfordringer og muligheter for regnskapsbransjen; kanskje vil hele mandatet til rollen bli annerledes.

– Store endringer som utskiftning av økonomisystemer drives vanligvis fra oven i en virksomhet, fordi det er komplekst, krever stor omstilling og tar lang tid. Men digitaliseringsinitiativer kan ofte innføres i mindre skala av enkeltindivider «på gulvet», sier Knudsen.

Proaktive regnskapsførere bør gripe muligheten som kommer med disse frie rollene til å bli nøkkelpersonell i virksomheten sin.

– Om de ikke selv er med på å gjøre små endringer og finne hvilke deler av jobben en kan transformere, vil noen andre gjøre det, advarerer Knudsen.

Norge langt framme

Å transformere regnskapsbransjen vil ta tid. En del aktører – særlig internasjonalt – virker baktunge. Det mangler ikke på eksempler på de som skryter av teknologien sin, men det er få praktiske eksempler, ifølge Knudsen.

– Digital transformasjon er ikke et brått paradigmeskifte. Det virker som transformasjonen har begynt å ta form, men de konseptuelle tankene har kommet mye lenger enn de faktiske endringene.

Norske regnskapsavdelinger er imidlertid i en særstilling ifølge postdoktoren. Norge har kommet langt i utbyggingen av digital infrastruktur sammenlignet med andre land.

– Om de klarer å kombinere sin økonomiske ekspertise med nysgjerrighet for teknologi, kan de få en helt avgjørende rolle i prosessen med å endre og effektivisere virksomheten, sier Knudsen.

Les mer om hvordan regnskapsførere kan få en mer spennende hverdag i vårt inspirasjonshefte her