Jobb smartere, ikke hardere

Blogg

En analyse fra 2015 bestilt fra det regjeringsnedsatte «Ludvigsen-utvalget» slo fast at så mye som en tredjedel av norske jobber ville kunne bli digitalisert i løpet av et tiår. Ifølge forskerne som jobbet med undersøkelsen var det 98 prosent sannsynlighet for at regnskapsfører var et yrke som ville bli digitalisert.

Med fasit i hånden kan vi konkludere med at regnskapsførere ennå ikke er erstattet av maskiner. Visst har det kommet digitale og teknologiske hjelpemidler for regnskapsførere, men det er fortsatt behov for mennesker i rollen.

– Mennesker og maskiner har begynt å samarbeide: Maskinene løser en del oppgaver mer effektivt enn mennesker, og vi kan bruke tid på å løse de mer strategiske og verdiøkende oppgavene, sier økonomidirektør i Trintech AS, Kjell Notvik.

Les mer om hvordan regnskapsførere kan få en mer spennende hverdag i vårt inspirasjonshefte her

Tilpasning til digitalisering

Teknologiske fremskritt gir stadig flere muligheter for å automatisere repeterende økonomi- og regnskapsprosesser.

– Regnskapsrollen har gått fra en tradisjonell transaksjonsfunksjon, til en analytisk rolle som gir beslutningsdrivende informasjon for virksomheten. Etter hvert som dette skiftet gjøres, har behovet for datainnsikt ved bruk av rapporter, dashbord og KPI-er økt eksponentielt. Teknologien regnskapsførere historisk har brukt – ofte regneark – bremser denne prosessen, forteller Notvik.

I Trintechs siste globale benchmark-rapport svarte 65 prosent at de tynges av tiden som brukes på å administrere dataene sine i stedet for å gi innsikt for virksomheten.

Sliter fortsatt med toppene

Tradisjonelt har regnskapsførere hatt svært ujevn arbeidsfordeling, med store topper ved periodeavslutning. Mange av arbeidsoppgavene har vært – og er fremdeles – repetitive og ensformige; perfekt for kunstig intelligens!

Med moderne og smarte teknologiske løsninger kan regnskapsførere fordele arbeidsmengdene utover og samtidig bli kvitt de mindre spennende arbeidsoppgavene. Uten innovasjon ville mange regnskapsførere vært ineffektive.

– Innovasjon er nødvendig for å styrke økonomiteamet, forbedre prosesser og få en velstrukturert periodeavslutning. Endring kan være vanskelig, men å holde seg informert og bruke teknologi for finansiell automatisering er det beste for virksomheter som ønsker å holde tritt med konkurransen, mener Notvik.

Utstyr virksomheten din for suksess

Verden er i endring, og det er på tide å tilpasse seg. 65 prosent av de spurte i Trintechs siste Global Financial Close Benchmark Report sier de bruker mest tid på å håndtere data i stedet for å bidra med innsikt til bedriften.

– Med de riktige menneskene, prosesser og teknologien på plass, kan du begynne å levere nye nivå av effektivitet og verdi for ledelsen. Derfor bør regnskaps- og økonomiavdelingen omfavne teknologi for å få en mer spennende og mer effektiv arbeidsdag, og bruke tiden sin på strategisk utvikling av virksomheten, konkluderer Notvik.

Les mer om hvordan regnskapsførere kan få en mer spennende hverdag i vårt inspirasjonshefte her