3 tips til en mer effektiv revisjon for CFO-er som ønsker å redusere risiko

Blogg

I dag tar CFO-er en mer rådgivende rolle, og bruker strategi og analyse for å få best mulig finansiell status i sine organisasjoner. De kan sjonglere disse tilleggsansvarene på grunn av muligheten til å automatisere repeterende og regelbaserte aktiviteter i økonomiavdelingen. Det er anslått at opptil 80% av alle økonomioppgaver vil bli forbedret ved hjelp av automatisering.

Dersom man bruker mindre tid på manuelle oppgaver som transaksjonsavstemming og rapportering, kan økonomiavdelingen i stedet bidra til å drive virksomheten fremover. Med mer tid og arbeid frigjort på grunn av automatisering, kan organisasjoner fokusere på hvordan man best kan utnytte data til å:

  1. Redusere risiko i regnskapsprosessen
  2. Gi CFO-er dataene de trenger for å forberede seg på fremtidige utfordringer

Etter hvert som tempoet i virksomheten og det globale markedet fortsetter å utvikle seg, må virksomheten din være forberedt på å håndtere et bredt spekter av risikoer. Følg disse tipsene for revisjonseffektivitet for å sikre dataintegritet nedenfra og opp og den beste kvaliteten på den finansielle statusen.

Tips til revisjonseffektivitet for å redusere risiko og kutte kostnader

Revisjonstips #1: Bruk risikovurdering i organisasjonens rutineprosesser

Det første steget for å redusere risiko og sikre compliance, er å analysere hvilke risikoer organisasjonen din står overfor. Etter hvert som en organisasjon vokser og utvikler seg, blir også alvorlighetsgraden av risikoene endret. Det er viktig at organisasjoner lager en plan for å identifisere og redusere risiko.

En risikovurdering definerer ulike typer risiko slik at man kan forberede teamet sitt. Å forstå de potensielle effektene av ulike risikoer gjør at man kan utvikle reduksjons- og responsstrategier. Risiko kan organiseres i fire kategorier:

  • Compliance: Dersom man ikke overholder nasjonale og internasjonale lover og regler kan man få bøter og i verstefall fengselsstraff.
  • Strategisk: Kanskje den mest åpenbare formen for risiko, dette er alt som kan påvirke lønnsomheten, for eksempel å basere beslutninger på ukorrekt regnskap.
  • Operasjonell: Dette handler om forstyrrelser i din evne til å drive virksomhet, for eksempel mangel på forsyningskjeder, tariffer eller bortkastet tid på korreksjoner.
  • Omdømme: Selv om det er mindre håndgripelig enn de andre kategoriene, kan dårlig presse eller negative trender på sosiale medier føre til at kundene mister tillit eller lavere moral blant ansatte. 

 «Nå håndteres periodeavslutningen effektivt fordi vi har gode verktøy fra Adra. Vi har løpende kontroll og alt er til enhver tid dokumentert. I dag har vi stålkontroll.» – Modhi Norge

Når du har funnet nøkkelfaktorene for risiko innenfor hver kategori, kan du begynne å utvikle handlingsplaner for disse risikoene. Selv om økonomiavdelingen er ansvarlige for iboende risikovurderinger, bør hele organisasjonen være involvert i risikoreduksjon for å beholde organisasjonens finansielle status.

3 audit efficiency tips graphic

Revisjonstips #2:  Samarbeid gjennom hele organisasjonen

Økonomiavdelingen bør ikke operere isolert fra resten av organisasjonen. Uansett hvor grundig man er, vil nøkkelelementer falle gjennom hvis alle i organisasjonen ikke er involvert i prosessen. Uten riktig innsikt i spesifikke funksjoner og rutiner, vil enhver implementering av risikoreduksjon være ineffektiv og dårlig mottatt av de som implementerer den. CFO-er kan forberede seg på risiko, men det er opp til hvert team i organisasjonen å utføre disse tiltakene for maksimal effektivitet og finansiell status.

De mest grundige risikovurderingene og risikoreduserende tiltakene involverer eksperter fra alle avdelinger; Økonomiavdelingen burde ikke gjøre alt alene!

Revisjonstips #3: Automatisering for å forenkle regnskapsprosesser

Det er avgjørende å redusere risiko i organisasjonen, og økonomiavdelinger kan begynne med å fokusere på eventuelle juridiske og økonomiske risikoer knyttet til periodeavslutningsprosessen. Konsekvente interne revisjoner av bankavstemminger er avgjørende for den økonomiske statusen i din organisasjon.

En automatisert løsning for periodeavslutning og avstemming kan redusere den totale tiden det tar å fullføre prosessen, samtidig som det gir mer oversikt og kontroll for revisor.

«Nå har vi et felles system i hele konsernet som lar oss effektivisere prosessene våre. Det lastes automatisk inn transaksjoner fra bank-, ERP- og fagsystemer gjennom hele døgnet. Avstemming skjer automatisk og er à jour til enhver tid». – Storebrand

Med riktig teknologi blir periodeavslutningsprosessen raskere og tydeligere dokumentert, noe som fører til en strømlinjeformet periodeavslutning og mer sikre revisjoner. CFO kan da bruke tiden som spares til å fokusere på andre risikoområder i organisasjonen. En risikovurdering implementert på tvers av avdelinger kan identifisere og effektivt redusere disse risikoene. Selv om risiko er uunngåelig, vil det å ta de riktige stegene for å forutse og redusere risiko effektiviserer revisjonen.