TRINTECH & PLANFUL: FORENKLER ØKONOMISK PLANLEGGING OG REGNSKAP

Adra og Planful forenkler periodeavslutningsprosessen med økt kontroll og bedre synlighet helt fra starten av periodeavslutning og videre gjennom rapporterings- og planleggingsfasen. Med en integrert plattform vil man kunne frigjøre mer tid til økonomisk planlegging og analyse samtidig som økonomi- og regnskapsavdelingene får oversikt i sanntid av periodeavslutningsprosessen. Dette vil forkorte avstemmingssyklusen slik at økonomi- og regnskapsavdelingen får bedre tid til å fokusere på avvik.

  • Forkorter planleggings- og periodeavslutningssyklusen
  • Gir økt tillit og nøyaktighet til rapporterte tall
  • Forbedrer analyser, for i eksempel PowerBI
  • Forbedrer effektivitet og beslutningstaking

Et solid grunnlag for god økonomisk planlegging og analyse

I Adra kan brukerne tillegge dokumentasjon og kommentarer til egne avstemminger, noe som gir bedre arbeidsflyt i løsningen. Ledere og andre med innsyn kan få oversikt i sanntid og følge utviklingen av avstemmingen gjennom hele perioden samt forstå dens betydning for virksomheten. Ved å produsere presise og revisor-klare balanseavstemminger skapes et solid grunnlag for god økonomisk planlegging og analyse.

 

 

Start planleggingen og analysen tidligere

I dag kan økonomisk planlegging og analyse være vanskelig å gjennomføre før man har avstemt kontoene. Med god oversikt og synlighet i periodeavslutningsprosessen vil ledere fortløpende kunne hente ut detaljer som legges inn i Planful som grunnlag for videre planlegging og utvikling.

 

 

 

Periodeavslutningen fra start til slutt

Med Adra & Planful får bedrifter oversikt over status på arbeidsoppgavene sine gjennom hele periodeavslutningsprosessen fra regnskapsavslutning til den økonomiske planleggingen og analysen på team-, enhets- og bedriftsnivå.

 

 

En del av Microsoft D365 EcoSystem

Siden både Adra og Planful er integrert i Microsoft har du mulighet til å skape et skreddersydd økosystem for ERP, periodeavslutning og økonomisk planlegging og analyse for din bedrift.

 

Les mer om Adra & Planful

Les mer om hvordan man kan forenkle og forkorte periodeavslutningen for å få mer kontroll og transparens helt fra avslutningen og gjennom rapporterings- og planleggingsfasen.

Last ned