Case-studie

Orkla Shared Services

Orkla Shared Services sparer tid og reduserer avvik med Adra® by Trintech

Orkla Shared Services er en ledende leverandør av merkevarer til dagligevarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Grunnlagt i  1929 og har hovedkontor i Oslo, og finansdriften er spredt over hele verden. De har i dag 18.348 ansatte globalt med en årlig inntekt på 43,6 milliarder kroner. 

Siden implementeringen av Adra har antallet avvik i rapportene deres blitt betydelig redusert, og deres daglige arbeidsoppgaver er forenklet (50-70% av oppføringene blir fjernet før de til og med startet). Orkla Shared Services har også overholdt rapporteringsfristene og konsernets krav til bankavstemming.

Les kundecaset