Hvitbok

2021 Trintech benchmark rapport

Da økonomiavdelingen ble sendt hjem: Hvordan påvirket det periodeavslutningen?

Det er umulig å snakke om året 2020 uten å nevne covid-19. Da pandemien tvang myndigheter verden over til å iverksette strikte smitteverntiltak, førte det til en stor usikkerhet; en usikkerhet som fortsatt råder til tross for at vi gradvis begynner å komme tilbake til en mer normal hverdag.

For å forstå hvilke utfordringer økonomifunksjonen har stått overfor det siste året, har vi gjennomført en global undersøkelse blant ledere og økonomiansatte i over 430 virksomheter. Hvilke utfordringer har vært de største, hvordan har de håndtert dem, hva ser de på som de største utfordringene de neste fem årene og hva skal de gjøre for å effektivisere prosessene sine?

Last ned vår rapport for å se funnene!