Video

Få bedre oversikt med fullstendig tilgang til din periodeavslutning

Med Adra Analytics vil du kunne effektivisere regnskapet ved hjelp av sanntidsdata og åpenhet. Du kan nå spore hver aktivitet i en eller flere perioder for å gi deg et tydeligere innblikk i deres organisasjonen.