Ressurser

Finn innhold

34 Innhold

ROI av høye volum med transaksjonsavstemminger

Hvitbok
Transaksjonsavstemming er en av de grunnleggende økonomiske prosessene som ethvert selskap er pålagt å utføre. Imidlertid kan prosessen være manuell og tidkrevende for selskaper som jevnlig avstemmer et høyt volum transaksjoner - enten det er avstemming av leverandører, bank, kredittkort, kontanter eller andre avstemninger. Utfordringene med manuell avstemming av mange…

En løsning for høyvolum transaksjonsavstemming

Hvitbok
Transaksjonsavstemming er en av de grunnleggende økonomiske prosessene som ethvert selskap er pålagt å utføre. Imidlertid kan prosessen være manuell og tidkrevende for selskaper som jevnlig avstemmer et høyt volum transaksjoner - enten det er avstemming av leverandører, bank, kredittkort, kontanter eller andre avstemninger. Utfordringene med manuell avstemming av mange…

Miniwebinar: Effektiv risikostyring med Adra Suiten

Webinar
Har din økonomiavdeling optimal tilnærming til risikostyring? Sentralt i arbeidet med risikostyring er å kunne identifisere de viktigste risikoene og velge hvilke tiltak som må iverksettes så virksomheten kan nå sine mål. Virksomheter som evner å bruke risikostyring i beslutningsstøtteverktøy er i bedre stand til å prioritere sine ressurser for…

Finn ut hvor langt du har kommet med automatisering av periodeavslutningen

Infographic
Når en bedrift er i vekst må økonomiavdelingen gjøre flere arbeidsoppgaver mer effektivt. Utdaterte prosesser som manuell avstemming og regneark kan ikke håndtere flere ansatte, nye prosesser og et økt avstemmingsvolum. Dette blir en betydelig belastning på økonomiavdelingen. Som et resultat velger mange å automatisere periodeavslutningen for å redusere de…

– Adra-suiten gir oss full kontroll på dokumentasjonen

Case-studie
Kjetil Lindmark tok i bruk Trintechs regnskapsløsninger en gang på 90-tallet. Siden har han brukt programmene i alle jobbene han har hatt. Kjetil Lindmark tok i bruk den norsk-utviklede regnskapsløsningen fra Adra (nå Trintech) en gang på 90-tallet, og har sverget til selskapets løsninger siden. I dag er han seniorrådgiver…

Hundrevis av konti avstemmes automatisk hver dag

Case-studie
Mengder med repetitivt, manuelt arbeid er automatisert hos Storebrand. Det gir regnskapsavdelingen bedre kontroll og en mer effektiv regnskapsavslutning. Storebrand er et nordisk finanskonsern med hovedkontor i Oslo. De tilbyr pensjons-, spare-, forsikrings- og bankprodukter til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Selskapet ble stiftet for over 250 år siden, og…

Bedre oversikt for Norges eldste flyselskap

Case-studie
Et flyselskap har hundretusenvis av transaksjoner i løpet av et år. Widerøe-konsernet har tatt i bruk smart teknologi for å jobbe mer effektivt og ha bedre oversikt over regnskapet. I det siste normale året før pandemien fraktet Widerøes flyveselskap AS over tre millioner passasjerer. Det sier seg selv at det…

Få mer tid, kontroll og oversikt

Hvitbok
Teknologi har endret regnskapsrollen fra å være en tradisjonell transaksjonsfunksjon til en analytisk rolle som gir beslutningsdrivende informasjon for virksomheten. Likevel sier 65 prosent av de spurte i Trintechs årlige Global Financial Close Benchmark Report at de bruker mest tid på å håndtere data i stedet for å bidra med…

Global Financial Close Benchmark Report 2022

Hvitbok
Økonomiavdelinger har utviklet seg mye de siste årene fordi digitalisering og automatisering av manuelt arbeid, spesielt med periodeavslutningen, har blitt mer sentralt. Derfor er det viktigere enn noen gang at økonomifunksjonen tilpasser seg disse endringene for å kunne være både konkurransedyktige og for å få arbeid utført i tide. I…