Eventer

Webinarer, seminarer, kundedager og mer.

Webinar: Dataflyt mellom regnskap og avstemming i Adra

Kommende webinarerOnsdag 11. oktober 13:00-13:20
I en moderne regnskapsavdeling benyttes ofte flere ulike systemløsninger som hver og en er den best egnede løsningen for avdelingens behov. Det medfører at dataflyt mellom de ulike systemløsningene må være problemfri og enkel å håndtere. Dette har vi i Trintech tatt på alvor og dermed laget flere alternative metoder…