Onsdag 11. oktober 13:00-13:20

Webinar: Dataflyt mellom regnskap og avstemming i Adra

Ved integrasjon blir Adra en naturlig forlengende arm av ditt ERP-system. I dette webinaret vil vi presentere flere metoder som kan sikre en sømløs dataflyt mellom systemene din bedrift benytter i dag og Adra-Suiten.

I en moderne regnskapsavdeling benyttes ofte flere ulike systemløsninger som hver og en er den best egnede løsningen for avdelingens behov. Det medfører at dataflyt mellom de ulike systemløsningene må være problemfri og enkel å håndtere. Dette har vi i Trintech tatt på alvor og dermed laget flere alternative metoder for å sikre god dataflyt mellom Adra-Suiten, regnskapet, banken og andre kilder som leverer data til avstemmingen.

I dette webinaret skal vi se nærmere på hvordan dere kan sette opp ulike løsninger for effektiv og sikker dataflyt som sikrer korrekte data i avstemmingene.

Vi skal se nærmere på følgende temaer:

  • Direkte integrasjon: Vi har laget en direkte integrasjon mellom noen av de mest brukte regnskapsprogrammene i Norge og Adra-Suiten.
  • Automatisk fil-integrasjon: Regnskapssystemer, banker og andre kilder kan levere saldoer og transaksjoner i filer som automatisk leses inn i Adra-Suiten.
  • Manuell import: For noen av datakildene i forbindelse med avstemming vil en manuell import være den beste løsningen.
  • Bokføringsjournal: Vi vil se litt på hvordan man kan benytte seg av standard funksjonalitet for å lage en bokføringsjournal som tar avvik i transaksjonsavstemmingen inn i regnskapet.

Delta på webinar med oss onsdag 11. oktober kl. 13:00-13:20 og lær mer om hvordan du kan få en sømløs dataflyt mellom systemer.

Meld deg på webinar ved å fylle ut skjemaet til høyre!