Case-studie

Protector Insurance

Protector Insurance bruker Adra Suiten for å få full overvåking og kontroll over den økonomiske prosessen.

Protector Insurance er et skandinavisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapet leverer landbasert forsikring til kommersiell og offentlig sektor, og distribuerer produktene sine gjennom forsikringsmeglere. Protector har vokst raskt, og teller i dag nesten 300 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia og Finland.

Protector Insurance valgte Trintechs Adra Suite av løsninger for å forbedre og eliminere manuelle prosesser og øke automatiseringen for å fokusere mer tid på verdiskapende aktiviteter. Protector har oversikt over avstemminger for hver enkelt person på avdelingen og evnen til å rapportere til ledelsen fortløpende. De er mindre sårbare for sykdom, organisasjonsendringer og personalomsetning, da de ganske enkelt kan flytte oppdrag og ansvar til andre.

Les vår Case Studie her